Капитализмът да се върне на масата на социалната справедливост

  • Glavna_KNSB_BSP

Днес, 15 септември 2014 г., се състоя среща на ръководството на КНСБ с председателя на Националния съвет на БСП Михаил Миков и други членове.

На нея президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че възраждането на българската индустрия е от изключително значение за просперитета на страната. Производството на повече крайни продукти по веригата от добива на суровини през преработката им ще донесе и повече добавена стоиност в икономиката ни. В тази посока преди близо година КНСБ инициира с основните си членове, със социалните партьори и с експерти десет секторни разработки и една обща визия за това как да се развива националната икономика.

Освен това в национален план трябва да се развиват и прилагат политики и мерки, генериращи растеж чрез повишаване на заетостта, доходите и социалното включванe, като приоритет да бъдат младежите до 29-годишна възраст, безработните над 50 години и регионалните програми за райони с висок процент на безработица.

Наложително е, при провеждане на политиката по заплащането на труда, капитализмът да се върне на масата на социалната справедливост. Разликата в доходите и заплащането на труда в България, съчетана с ниски равнища на цената на труда, води до висок дял на „нископлатените работници” (27% от наетите) и нарастващ риск от бедност и социално изключване (49% от населението на страната).

Това е в резултат от наличието на съществени проблеми в разпределението и преразпределението на създадения продукт. Компенсацията на наемния труд в България като дял от БВП е сред най-ниските в Европа и представлява едва около 37%, при 48-50% за повечето страни от ЕС. Това съотношение е огромно предизвикателство за запазване на социалния мир в страната, ето защо постигането на прелом в него трябва да бъде основен приоритет.

За КНСБ зачитането и насърчаването на колективното договаряне и автономността на социалните партньори е най-важният лакмус при оценка на политиката по доходите.

„За нас е важно в платформата ни да присъстват ангажименти към хората, които можем да изпълним” -  това заяви лидерът на социалистите Михаил Миков. Той бе категоричен, че платформата на БСП – Лява България, ще защитава интересите на трудовите хора, независимо от платформите на другите политически сили и бъдещото им присъствие в следващото Народно събрание.