IХ-ят конгрес на С„БХН”, избра отново за председател на Синдиката - Красимир Пащрапански

  • 001

На 10 февруари, преди 27 години  бе създаден Синдикат „Бира, храни и напитки”- една професионална организация - всеотдайно отдадена на синдикалната кауза. На същатата дата, тази година се проведе IХ-ят конгрес на С„БХН”.

Делегатите на форума бяха поздравени от президента на КНСБ Пламен Димитров с думите:  „Днешният ден е знаменателен  – навършват се 27 години от учредяването  на вашия Синдикат. Честито!”

Лидерът на КНСБ изтъкна, че е радваща  равносметката на отчетния период, която показва - Синдикат „ Бира, храни, напитки” увеличава значително броя на своите членове. Достойнство на С„БХН” е традиционно добрият и продуктивен социален диалог, обвързан с корпоративната социална отговорност. Той акцентира и върху факта, че едно от най-големите съвременни предизвикателства пред синдикатите е бурното навлизане на цифровизацията в икономиката и очертаващите се в резултат на това рискове пред наемния труд.

 В заключение лидерът на КНСБ изказа благодарност на ръководството на Синдиката  и на актива му за добрата им работа  в утвърждаване  общата политика на Конфедерацита.

В своя адрес до конгреса вицепрезидента на Република България – Илияна Йотова изтъква: „ Поздравявам ви за упоритите усилия и професионална работа в защита правата и интересите на работниците и служителите...”

Поздравителни слова бяха изказани и  получени от председателите на: СБУ, СТСБ, НБС„Водоснабдител”, ФНСОЛП, НФТ„Химия и индустрия” , от Нина Владимирова – директор „Човешки ресурси” в „Загорка”АД и други.

Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите и Красимир Пащрапански – председател на С„БХН” подписаха споразумение за нов старт на социалното партньорство и на КТД, в следващите години.

В отчетния доклад за изтеклия мандат бе посочено, че подписаната програма за социално партньорство и диалог, през 2015 – 2020 г., дава възможности за подобряване  качеството на труда и живота на работещите в бранша и я доближава до европейските стандарти. Във всички предприятия има КТД-та, надграждащи в различна степен и направления Браншовия договор.

 „ Ние като социални партньори – каза Красимир Пащрапански - успяхме да внедрим изграждане на Паритетна комисия в предприятията. Паритетната комисия е една нова „система” за сътрудничество в социалното партньорство и колективното трудово договаряне. Тя по същество е екип който ще работи и упражнява контрол  по   спазване на договореностите в КТД и в интерес на обучението и квалификацията по места.

Живеем в динамично време - продължи Пащрапански, когато тъй наречената - „крачка на промяната“ трябва да става все по-бърза и целенасочена. Необходимо е да бъдем по-активни в процеса на управление на промяната. Според Айнщайн - „мерилото за интелекта на човека е умението да се променя!

Стремежът ни трябва да е такъв, че С„БХН” да се превърне в мощен носител   на промяната,  да я управляваме и където има негативи от последствията да ги смекчаваме и компенсираме. Назрява идеята за изграждане на „Екип за управление на промяната” в предприятията. Промяната е закон на живота и  онези, които гледат само към миналото или само настоящето, ще пропуснат бъдещето.

Мисията на Синдиката е да бъдем фундамент за защита, опора, надежда и обединяване на хората, да отстояваме принципи и права, да работим за задоволяване на общочовешки потребности, а не на лични интереси. Да приобщим кадърните, но и да защитим слабите – тези, които евентуално ще загубят работното си място в следствие навлизането на дигитални технологии

„КНСБ за мен е избор и съдба !”- каза Красимир Пащрапански, след като бе избран за пореден път за председел на Синдикат „Бира, храни и напитки”.

За зам. председател на  С„БХН” бе избран Йордан Христов,  председател на синдикалната организация в „Карлсберг”- Благоевград.