Георги Петров бе преизбран за председател на Националната федерация на енергетиците (НФЕ)

  • 1

На 20 април в комплекс „Царско село”- София се проведе VI-ят конгрес на НФЕ. На форума бе президента на КНСБ – Пламен Димитров, вицепрезидента на Конфедерацията – Пламен Нанков, председателите на ФНСМ – Валентин Вълчев и на НФТ „ Химия и индустрия”- Красимир Кръстев, зам. председателя на СФ „Металици”- Ренета Петрова и други.

Лидерът на КНСБ – Пламен Димитров поздрави делегатите на конгреса с 25-та годишнина на НФЕ и благодари на ръководство на Федерацията и на синдикалния актив за съвместната им работа и борба в изпълннението на приоритетите на Конфедерацита. Той посочи и исканията на КНСБ към новите властници.

В резюмето на очета за изминалия мандат, председателя на НФЕ-Георги Петров изтъкна, че периодът се е характеризирал с нестабилност по отношение на политическата обстановка. „Смяната на правителства – каза той - водеше до трансформация на министерствата, смяна на министри и чести смени на ръководствата на държавните дружества от енергетиката. Промени настъпиха и в собствеността и в ръководните екипи и в частните дружества. Всичко това неминуемо доведе до сериозни сътресения в нашата работа по отношение на диалога с работодателите, по отношение колективното трудово договаряне и преговорите за работните заплати. Липсата на приемственост в управлението, невъзможността за определяне на единна стратегия за развитието на отрасъла се отразиха негативно в различни посоки.

Влошеното икономическо състояние на дружествата от енергийния сектор даде своето негативно влияние върху доходите на работещите в сектора, както за държавните, така и при частните фирми.

Изключително тежко е положението в дружествата на Топлофикациите и ремонта на енергийните съоръжения. Имам предвид тези от фирмите, свързани с  Ковачки. Там не само, че няма увеличение на работните заплати, но в отделни предприятия се стигна до реално намаляване на доходите, забавяне разплащането на работните заплати с 2-3 месеца. Хората загубиха редица придобивки, свързани със СБКО, както и обезщетения по КТ. Поради факта, че не се издължават вноски от страна на работодателя към НОИ и НЗОК. Хората не могат да ползват здравно обслужване, болнични и пенсии. Работят и изпълняват своите задължения, кредитирайки работодателя.

Въпреки незадоволителният ръст на средните работни заплати, нашият отрасъл остава сред първите в страната по този показател.. Това не бива да ни успокоява, а напротив нашите цели следва да се насочат към преодоляване на изоставането през изтеклия мандат.
В каква посока трябва да се работи през следващия мандат:

  • Съхраняване на енергийния сектор като основен доставчик на електро и топло енергия за бита и индустрията в България. Запазване на възможността за износ не електроенергия в региона и запазване и увеличаване приноса ни при формиране на БВП. Запазване на трайната заетост в сектора, запазване на квалифицираните работници и служители чрез увеличаване на доходите и социалната защита.

За целта трябва да се реализират следните стъпки:

  • Да се приеме механизъм за дългосрочно финансиране на натрупаните задължения с участието на държавата;
  • Секторът да бъде освободен от социални функции;
  • Да се намери механизъм за подпомагане на уязвимите потребители;
  • Справедлив, прозрачен и стриктен контрол по веригата: добив, производство, пренос, разпределение и доставка на електрическа енергия;
  • Премахване на нелоялната конкуренция между производителите. Отказ от непазарна подкрепа за едни и натоварването с непазарни задължения на други;
  • Либерализация на пазара на електроенергия.

Национална федерация на енергетиците следва да настоява за спешно изработване на дългосрочна стратегия, подкрепена с конкретен план за действие за реализиране на тази стратегия, с оглед спешно стабилизиране на предприятията и визия за бъдещето на отрасъла.

Делегатите на конгеса преизбраха отново за председател на НФЕ – Георги Петров, а за зам. председател Елка Арнаудова. А новоизбраният зам. председател на Федерацията се казва Лидия Петрова.