Пламен Димитров бе преизбран за президент на КНСБ

  • PD-2

Пламен Димитров ще бъде президент на най-голямата обществена организация - КНСБ и през следващите пет години. Това решиха днес делегатите на VIII-ия конгрес на синдиката. Негови заместници ще бъдат д-р Иван Кокалов, Пламен Нанков и Чавдар Христов. 

Кариерата на Пламен Димитров през  последните 26 години е свързана с борбата за правата на трудовите хора в България. Започва като областен координатор, преминава през позиции като Изпълнителен секретар и вицепрезидент на организацията.

От 2010 година е Президент на най-голямата обществена организация в България - КНСБ.

Лидерът на Конфедерацията е сред най-високопоставените българи в Международната организация на труда. Той е член на управляващото тяло на най-важната институция, която определя световните стандарти за развитие на социално-икономическия прогрес, подобряване условията на труд, защита на социалните и икономически права на човека. До 2014 година, когато бе избран, българските синдикати никога не са присъствали в този орган.

Член е на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, на Европейския икономически и социален комитет, на Паневропейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите.

Вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов е изявен български лекар. Специализира рентгенология в Медицинския университет в София и в продължение на няколко години завежда “Рентгеново отделение”, II – ра Градска болница, гр. София.

От 1993 година е председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Участвал е в преговорите за здравна реформа на почти всички български правителства след промените.  

Иван Кокалов е избран за първи път като вицепрезидент на КНСБ през 1998 година.

Член на Постоянния комитет по здравеопазване на “Международния интернационал на синдикатите в обществения сектор”, Женева, Швейцария

Член на групата на работниците на Надзорния съвет по безопасност и здраве при работа към Европейската комисия, Люксембург

Вицепрезидентът Пламен Нанков е организационното сърце на КНСБ. В предишния мандат той отговаря за най-тежките сектори – „Организация, координация и информация“.  

Икономист, филолог, Пламен Нанков е в синдикалните структури от 1985 година, когато става председател на СО в ЛТК. От 1997 година е председател на РС Ловеч, а от 1997 до 2012 година - изпълнителен секретар на КНСБ. Избран за вицепрезидент на КНСБ през 2012 година

Вицепрезидентът Чавдар Христов е в КНСБ от 1990 г., първоначално като юрист, после - като главен експерт, референт по трудово право и ръководител на департамент ”Трудово-правна закрила и законотворческа дейност”, изпълнителен секретар на КНСБ.

Избран е за вицепрезидент на конфедерацията през 2012 година.

Той е сред най-изявените юристи в областта на трудовото право в България. Автор е на множество статии и няколко книги в областта на правото. В последните 15-тина години  е активен участник в подготовката на нормативните промени в областта на трудовото законодателство.

Член е на Икономическия и социален съвет на РБългария и на комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Един от създателите на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), чийто председател е бил на ротационен принцип.