Да преклоним глави пред паметта на Григор Градев

  • gradev

 

Нека днес склоним глави и си спомним за едно от най-слънчевите лица на КНСБ – Григор Градев. Точно преди година той ни напусна, а Конфедерацията и международното синдикално движение загубиха един брилянтен учен и борец за правата на хората.


Градев беше дългогодишен директор на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) към КНСБ, изпълнителен секретар на Пан Европейския регионален съвет (ПЕРС), старши експерт „Работнически дейности“ в регионалното бюро на МОТ в Будапеща, старши научен сътрудник в Европейския синдикален институт.

За нас, приятелите от КНСБ, Гришата ще остане със спомена за мъдростта и безспорния авторитет на професионалиста.
Григор Градев е роден през 1955 година. След успешна кариера като директор на ИССИ към КНСБ, се присъединява към екипа на Европейския синдикален институт.

През 2007 година е избран за Изпълнителен секретар на ПЕРС, а от 2015 година работи в регионалното бюро на МОТ в Будапеща.
Усилията на Градев бяха насочени най-вече към изграждането и затвърждаването на капацитета на европейските синдикати, най-вече в държавите в преход от планова към пазарна икономика.
Правата на работниците бяха не само работа, но и кауза за нашия колега.

Григор ще бъде запомнен не само с неговия интелект и отдаденост на синдикалните каузи, но и с присъствието си като колега и приятел.

В памет на Григор Градев бе учредена стипендия за млад учен на ETUC и ITUC. Срокът за набиране на предложения тече в момента, а кандидатите могат да получат повече подробности на следния линк https://perc.ituc-csi.org/The-Grigor-Gradev-Scholarship-Call-for-Applications-2018?lang=en. Избраниците, които трябва да продължат делото на Григор, ще получат възможността за тримесечна специализация в ЕTUI в Брюксел.

Поклон пред паметта на Григор!