КНСБ оценява високо постигнатия резултат на Българското председателство по Директивата за командированите работници

  • ES

КНСБ приветства постигнатото споразумение по преразглеждането на Директивата за командированите работници и високо оценява усилията и постигнатия резултат по това досие от Българското председателство на ЕС. Постоянните представители към ЕС, както стана известно, потвърдиха компромисния текст, договорен с Европейския Парламент. Според текстовете, които предстои да бъдат окончателно гласувани от Парламента, работниците, които са изпратени временно на работа в друга държава-членка на ЕС ще получават заплащане идентично на това на изпълняващите същата работа местни работници. Това е голяма крачка към прилагането на принципа „за равен труд на едно и също място - равна заплата“ по отношение на т.н. командировани работници.

Европейското работническо движение, част от което е и КНСБ, води продължителна и не лека борба, за да постигне гаранции на принципа за равен и равностоен труд – равна заплата през целия процес на работата по ревизията на Директивата. Тя  включваше  също така и стремеж да се  гарантира лоялна конкуренция при предоставянето на услуги на транснационално ниво, както и да се засилят изискванията към работодателите да спазват и прилагат по-стриктно и по-пълно колективните трудови договори, при това във всички отрасли.

Договореностите се отнасят също и до повишаване изискванията за равнопоставеност в правилата, по които Агенциите за временна заетост ще третират изпращаните (командированите) от тях работници; въвеждането на понятието „дългосрочно командироване“, което ще позволява на командированите за повече от 12 месеца работници да получават всички права по трудовото законодателство, предвидени за местните работници. Особено важно е поясняването на редица подробности, свързани с прилагането на принципа за равното заплащане, което включва освен основното възнаграждение и съответно прилаганите към местните работници добавки. Влизането в сила на посочените промени ще бъде важен елемент в подкрепа на въвеждането на Европейския стълб за социалните права.

Преговорите по темата за правата на командированите работници трябва да продължат интензивно, за да се постигнат  справедливи решения и по отношение на работещите в международния транспорт. КНСБ окуражава българското председателство да направи максимално възможното в оставащите няколко месеца за постигане на напредък и по това трудно досие. Водачите в международния транспорт  също заслужават да получат повече и по-добре защитени трудови права.