КНСБ с добра оценка на българското председателство

  • site-1

България се справи успешно с първото си председателство. През него работниците от Източна Европа, не само у нас, вече ще получават същата закрила по минималните стандарти като колегите си от Западна Европа. Това обяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров на семинар на Конфедерацията във Варна.

Той открои директивите, които бяха гласувани по време на българското председателство – директивата за командированите работници, за баланса в семейния и трудовия живот, за прозрачните и предвидими условия на труд, регламентът за координация на системите за социална сигурност.

Промените в директивата за командировани работници дават гръб и законов регламент на стотици хиляди работници. С това едно от обещанията на Юнкер – равно заплащане за равен труд започва да става факт, посочи Димитров.
Промените в законодателството дават и ясни дефиниции на работник, нещо, което е изключително важно превид мобилността на работната сила и предизвикателствата на дигитализацията, които променят философията на работните места, обяви лидерът на КНСБ.

Европейските директиви предвиждат и създаване на европейски орган по труда. Той на практика представлява европейска инспекция по труда, паневропейски орган, който да проверява трансгранични нарушения на права, включително и на синдикално сдружаване, заяви президентът на Конфедерацията.
40 на сто от работещите на територията на ЕС са с нетипичен статут, те работятбез цялостен статут, заяви националният секретар на КНСБ Асиа Гонева. Целта на директивата за прозрачни и предвими условия на труд е да сложи ред в сектора, обяви тя.