Синоптиците искат Институтът по метеорология да излезе от БАН

  • Meteo

Метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) искат да се отделят от БАН. В отворено писмо, прието от общо събрание на работещите и служителите в НИМХ, съвместно със Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ  вчера, се настоява звеното да запази функциите и статута си като автономна научна организация, но да бъде директно подчинена на Министерство на образованието и науката.

В писмото се припомня, че повече от три месеца метеоролозите протестираха срещу принципите в БАН за разпределение на публичните средства. Според метеоролозите обаче проблемите "не са свързани толкова с размера на средствата, предоставяни на БАН от държавния бюджет, а в начина на разпределяне и манталитета на разпределящите ги".

По думите им предоставените на БАН допълнително 15 млн. лв. за 2018 г. за научна дейност и резултатите от нея, увеличението на средствата за Академията от държавния бюджета е с 25% повече от тези през 2017 г. Средства са били разпределени от Общото Събрание на БАН по критерии като за дейности, пряко обслужващи държавата и обществото (от които е част и НИМХ), се отделиха едва 5%. За информация бюджетната субсидия на НИМХ за 2017 г. е в размер на 7 878 392 лв., за 2018 г. е 8 791 143 лв. – т.е. увеличението за 2018 г. е 11.6%. Останалите средства са разпределени за резултати от научна дейност, като се пропуска основният момент за разликата в оценяването на резултатите от фундаменталната и от научно-приложната дейност в БАН. 

Според метеоролозите за 2018 г. от бюджетната субсидия на БАН за НИМХ не са осигурени минимално необходимите средства за осигуряване на оперативната му дейност, в размер на 1 191 000 лв. Тези средства са необходими главно за заплащане на труда на хората, като работещите на минимална заплата в системата на НИМХ са над 60%, а голяма част от останалите са със заплати, близки до минималната. Липсата на средства би довела до съществено редуциране на изпълнението на задълженията на НИМХ, част от които са и задълженията към Световната метеорологична организация, дейности по Закона за защита от бедствия и др., които са само част от задълженията на Института.

Цялото писмо можете да прочетете тук