Работещите от „Пиринска мура” АД искат среща със собственика

След отправеното искане на синдикалната организация в „Пиринска мура” АД – гр. Банско днес, 17 февруари 2014 г., от 12.00 ч. в предприятието ще се проведе среща между областния управител на област Благоевград Муса Палев, заместник-областния управител Костадин Дурчов, директора на Регионалната инспекция по труда Юлия Янчева, представители на колектива на предприятието, както и представители от общинската и регионалната структури на КНСБ.

Работниците и служителите от „Пиринска мура” АД са поискали среща със собственика на предприятието Александър Грос, за да бъде разрешен проблемът с издължаването на работните заплати.

Напомняме, че в предприятието работят над 300 души, чиито работни заплати не са изплащани от м. септември 2013 г. За м. септември работещите са получили частично авансово плащане, а за месеците октомври, ноември и декември 2013 г. и за м. януари 2014 г. заплатите са начислени, но не са изплащани суми.

Работещите над 300 души в „Пиринска мура” АД  заявяват, че ако няма спешно плащане на дължимите работни заплати, и тази седмица ще проведат протестни действия.