До май ще бъдат изчистени всички дължими възнаграждения на работещите в „Пиринска мура”

На 19.02.2014 г. (сряда) се проведоха преговори между синдикалния комитет на КНСБ в „Приринска Мура” АД и представители на надзорния съвет и собствениците на предприятието – Александър Грос и Исаак Оберландер. В прегворите участваха общинският кординатор на КНСБ Димитър Джупанов, регионалният председател на КНСБ Емануил Манолов и експерти юристи от Националния стачен комитет на централата на КНСБ. В синдикалната организация на КНСБ в „Приринска Мура” АД членуват около 200 работници, а в предприятието работят 250 души, които от 07.02.2014 г. организираха протести поради неизплатени аботни заплати.

След проведените осем часови преговори страните подписаха споразумение, с което бе приет график за изплащане на дължимите работни заплати. Съгласно приетия график работодателят се задължава да изплати:

- До 24.02.2014 г. – дължимата част от работната заплата за месец септември 2013 г.;

- До 26.02.2014 г. – цялата заплата за месец октомври 2013 г.;

- До 16.03.2014 г. – цялата заплата за месец ноември 2013 г.;

- До 31.03.2014 г. – целите заплати за декември 2013 г. и януари 2014 г.;

- До 20.04.2014 г. – цялата заплата за февруари 2014 г.;

- До 15.05.2014 г. – цялата заплатата за март 2014 г.

По този начин към 15.05.2014 г. ще бъдат изчистени всички натрупани задължения и работниците и служителите ще влязат в нормалния график за получаване на работните си заплати.

Работодателят пое задължение в срок от 30 дни след подписване на споразумението да започне преговори за сключване на колективен трудов договор.