„Напоителни системи” отново пред протести

Един от работещите – в гладна стачка

 Повече от 80 дни работещите в „Напоителни системи” ЕАД не са получавали заплати, като работодателят не е внасял осигурителни вноски. Социалното напрежение във всички клонове е крайно изострено. Търпението на работниците е изчерпано и на редица места има готовност за обявяване на ефективни протестни действия, вкл. гладна стачка. Очакваше се в кратък срок органите на изпълнителната и законодателната власт да изпълнят поетия ангажимент в края на 2013 г. за промяна на нормативната уредба, с която се урежда по траен и категоричен начин финансирането на дейността от общонационален характер, възложена на „Напоителни системи” ЕАД.

Едва в петък, на 7 март 2014 г., Народното събрание гласува промяна в Закона за водите, с която се отпускат средства от държавния бюджет за дейностите, свързани с опазването от вредното въздействие на водите. Тези средства с целево предназначение са крайно необходими за нормализирането на дейността на „Напоителни системи” ЕАД.

Обичайната процедура за довеждане на приетата промяна до реално действие – постъпване на средства в дружеството, отнема време. Поради тази причина безпокойството на работниците и служителите остава непроменено тъй като само взетото решение от Народното събрание не е гаранция, че в кратък срок работните заплати ще бъдат изплатени.

КНСБ и Федерацията на незавимите синдикати в земеделието – КНСБ, настояват още на първото заседание на Министерски съвет (МС) да бъде включена точка, с която да се регламентира превеждането на средствата с целево предназначение в „Напоителни системи” ЕАД.

Решението на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” в дружеството е да бъдат блокирани пътища в страната и да бъдат проведени протестни действия пред сградите на съответни институции. Браншовите съвети на двете синдикални структури взеха решение на 13 март 2014 г. работниците и служителите от клон „Струма-Места” – гр. Дупница, да започнат регионални протести в района на Благоевград. Протестът на работещите от клон София ще се проведе пред Министерски съвет или пред Министерство на финансите, като допълнително ще бъде уточнена дата.

Междувременно от днес, от 10 март 2014 г., един от работниците на „Напоителни системи” ЕАД – Петър Стоянов – синдикален член на КНСБ от клон „Среден Дунав” – гр. Плевен, обяви отново гладна стачка.