Протести и недоволство на миньорите от „Бобов дол” заради непрофесионално решение на МОСВ

Днес, 29 август 2014 г., социалното напрежение сред многохилядния колектив на Мини „Бобов дол” ескалира до краен предел поради необоснованото решение на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за спиране от експлоатация на единия от двата работещи блока на ТЕЦ „Бобов дол”.

От МОСВ има разрешение за работа на двата блока до края на 2014 г. – срок, до който трябва да бъде изпълнено изискването от присъединителните договори, а именно двата блока да имат сероочистващи инсталации.

Намаленото производство на електроенергия, вследствие на спирането на единия блок, ще доведе до 50% намаление на добива на въглища и до 50-процентно съкращение на миньори.

В декларация до служебните министри на икономиката и енергетиката и на околната среда и водите, президента на КНСБ и председателя на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) – КНСБ, членовете на синдикалната организация на КНСБ в Мини „Бобов дол” настояват да знаят „защо се случва всичко това”.

Синдикалната структура изразява своята готовност за синдикални действия съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

В декларацията миньорите настояват да разберат какви ще бъдат последствията за сигурността, здравето и живота им при повишаване и натрупване на газ метан и въглищен прах, вследствие на нарушаването на цялостния производствен процес, технологията на работа, проветряването и вентилацията, водоотлива и други опасни природни фактори.

Създалата се ситуация, провокирана от писмото на МОСВ, засяга работещите миньори не само в „Бобов дол”, но и в мините „Открит въгледобив – Перник”, „Станянци”, „Бели брег” и „Чукурово”. За намиране на решение в тази ситуация ръководствата на КНСБ и ФНСМ – КНСБ поискаха спешна среща още днес със служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова.

Декларация на синдикалната организация на КНСБ при Мини "Бобов дол" до служебните министри на икономиката и енергетиката и на околната среда и водите, президента на КНСБ и председателя на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) – КНСБ