Работещите в Софийската филхармония готови на протестни и стачни действия

  • 01PKF_Sofiiska_filharmonia

Работещите в Софийската филхармония – оркестър и Българската хорова капела „Светослав Обретенов” са готови на протестни и стачни действия. Това обявиха председателите на синдикални организации (СО) на КНСБ и КТ „Подкрепа” на пресконференция днес, 31 октомври 2014 г., в Националния пресклуб на БТА.

Те съобщиха за драстични нарушения и грешки в управлението на Софийската филхармония през последните години, които стават особено очевидни в последните три, когато е въведена системата на делегираните бюджети.

„Софийската филхармония е национален институт, който представлява България в и извън страната. В годината на 70-тата годишнина на Българската хорова капела „Светослав Обретенов” тя е обезличена”, изтъкна председателят на СО на КТ „Подкрепа” в Софийската филхармония Нина Кръстева. Тя допълни, че съществува реална заплаха за работните места и заплатите на работещите в института.

Пресдедателят на СО на Независимата синдикална федерация „Култура” – КНСБ в Софийската филхармония Чавдар Нейков заяви, че предвид факта, че институтът оперира с публични средства, е необходимо мениджмънтът да осигури абсолютна прозрачност относно ефективността на разходването им. Той подчерта, че в момента това не се случва. „В резултат на недоброто управление на Софийска филхармония заплащането на труда е силно обезценено”, допълни той, като цитира редица други нарушения, включително лошите условията на труд. По сигнал на синдикалните организации е инвършена проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. От нея е видно, че колективът, който наброява близо 200 души, не разполага със съблекални, има нарушения в осветеността и запрашеността, което застрашава здравето на работещите в Софийската филхармония.

„През 2011 г. бе извършен ремонт на зала „България” в размер на над 1,6 млн. лв. За неговото качество говорят постоянните проблеми във ВиК инсталацията, ползването на санитарните възли и неустановените течове по стените на залата”, допълни Нина Кръстева.

„През последните 12 години в Софийската филхармония е наложено командно-административно управление и полицейщина”, заяви председателят на СО на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) – КНСБ Николай Куманов. Той подчерта, че изготвеният от директора репертоарен план е довел до отрицателен финансов резултат в размер на 134 хил. лв. за последния месец, като това не е първият неуспешен опит за „успешен” репертоарен план.

Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров изтъкна, че отговорност трябва да се търси не само от директора на Софийската филхармония Явор Димитров, но и от принципала – Министерство на културата. Той съобщи, че въпреки че многократно са търсени срещи със служебния министър доц. д-р Мартин Иванов, такива все още не са се състояли. Оценката на синдикалните структури е, че липсва социален диалог с министерството. Валентин Никифоров подчерта, че това ще принуди синдикатите да предприемат протестни действия в защита на работните си места.

Секретарят на Национална федерация „Култура” – КТ „Подкрепа” Кирил Бинев насочи вниманието на участниците в пресконференцията върху порочната практика на комисията, която избира директори на културни институти на пряко подчинение на Министерство на културата. „Оказва се, че част от членовете на комисията фактически са настоящите и бъдещите директори”, посочи той.

Представителите на СО заявиха, че е необходим незабавен старт на процедура за избор на нов директор. Забавянето на процедурата, което е в нарушение на Наредба № Н-4 от 2007 г. на Министерство на култкурата, СО биха счели за намерение за продължаване на мандата на настоящия директор, който изтича на 2 декември 2014 г. Конкурсът според тях следва да се обяви като международен и да бъде принципен и прозрачен, като включва програма с ясно заявен управленски екип. Те заявиха, че ако това не се случи, ще предприемат синдикални протестни и стачни действия.

Жалба на СО на КНСБ и КТ "Подкрепа" при Софийската филхармония до директора на Агенцията за държавна финансова инспекция
Протокол на ИА "ГИТ" за извършена проверка по сигнал на СО на КНСБ и КТ "Подкрепа" при Софийската филхармония
Писмо на СО на КНСБ и КТ "Подкрепа" при Софийската филхармония до служебния министър на културата доц. д-р Мартин Иванов