Партиите ще подкрепят искания на КНСБ за промени в бюджет'2017
По-голямата част от парламентарно представените партии ще подкрепят  искания на КНСБ за промени в бюджет 2017, насочени към повишаване на доходите. Това стана ясно след днешната совалка на ръководството на синдикати сред основните политически сили в Народното събрание.

В бюджет 2017 има резерви за увеличаване на доходите, без да се клати финансовата стабилност, заяви Пламен Димитров в Пловдив

Считаме, че в настоящия бюджет има достатъчно резерви за увеличаване на доходите, без това да наруши финансовата стабилност.  Става въпрос за около 500 млн. лв., които са планирани като капиталови разходи за следващата година. Те могат да се извършат през настоящата, което ще освободи ресурс да бъдат увеличени заплатите в редица сфери, където хората изнемогват с ниски доходи. Това обяви на пресконференция в Пловдив президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Доходите в услугите гонят хора от България, икономиката е в рискЗаради ниските доходи в сектора „Услуги“ има опасност масово хората да започнат да напускат сектора. Служителите бягат заради липсата на дългосрочна заетост и лошото равнище на заплащане.
Тъй като тази сфера генерира най-голямата заетост в икономиката ни, това може да се окаже риск за макроикономическото равновесие в страната.
Това сочат данните tав в анnvпaies/picастоящия бюджет има достатъчно резерви за увеличаване на доходите, без това да наруши финансовата стабилност.  Става въпрос за около 500 мпaies/pi, които са планирани като капиталови разходи за ста сЂост и лошото равнище нmpropple-mobi < artiзе0%BA%лащане.
ъй като на а,--> mprер
ваss="it-н4-Ёиче Хе б-зв,-->row-fмачере classclass-нир -н4-eadmе. dd"> ваss="ра нitle=""ияловдиаќа-трди н,  Ф ваss="it4-в-бitemеане.-за-tion ваss="it4-в-бitemеане.-за-tion dd"> ваss="it4-в-d> аѥ.-заta nam Българи”, спс