Механизъм за увеличаване на минималната работна заплата

     Една от консенсусните антикризисни мерки, приета от НСТС и  в последствие от МС, е „Създаване на механизъм за увеличаване  на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. , който да включва както икономически, така и социални параметри”. През следващата седмица КНСБ и КТ „Подкрепа” ще проведат Консултативен съвет, на който ще бъде съгласуван механизмът. Следва неговото обсъждане с национално представителните работодателски организации.