КНСБ настоява: 290 лв. МРЗ и препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна  511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%. Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев на пресконференция в КНСБ.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров представи анализ на пазара на труда и постави основни искания на КНСБ във връзка с инфлационните процеси в България и повишената издръжка на живот.