Медицински специалисти от Сливен искат увеличение на заплатите

  • 1

Медицински специалисти от Сливен искат увеличение на заплатите им, което е било договорено с подписване на Колективен трудов договор. В декларация до общинските съветници в града, те настояват за изпълнение на договорените условия. Работниците са се споразумели още през 2016 година заплатите на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване да бъдат 700 лв.

Те посочват още, че на 22 май 2017 г. Министерският съвет на РБ е приел Решение № 286 за стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 година. Повишаване на стандартите за делегираните от държавата дейности е имало и през месец ноември 2017 г. за дейности „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ повишението е над 27%, като достигнаха 3913лв., „Здравен кабинет в детски градини и училища“ над 22%.

„Това повишение позволява нашите заплати да достигнат договорения в КТД в сектор „Здравеопазване“ минимален размер на основна работна заплата от 700 лв. Въпреки това общинското ръководство предлага едва с 5%.“, пишат в декларацията си медицинските работници. Те настояват за изпълнение на договореностите в Колективния трудов договор, за да не се стига до там яслите и детските градини да останат затворени, тъй като ще останат без персонал.