Декларация на ИК на КНСБ за нова политика по доходите

  • IK_na_KNSB

 

Вече 25 години България се върти в омагьосания кръг на икономически псевдореформи, социални експерименти и въпреки реалните постижения на демократичното политическо устройство, обикновеният човек е подложен на ежедневни страдания и унижения в борбата за физическо оцеляване. 21% от българите живеят в нищета, под линията на бедност, а общо близо половината от населението на страната (49% по данни на Евростат) са в риск от бедност и социално изключване. По равнище на доходи, работни заплати и пенсии България трайно заема последно място в рамките на Европейския съюз.

КНСБ настоява за нова политика по доходите

КНСБ е разочарована от липсата на разбиране, че плоският данък влияе негативно върху задълбочаването на бедността. Според КНСБ е необходима нова политика по доходите, данъците и социалните осигуровки, нови механизми при определяне на минималната работна заплата, заплатите в бюджетния сектор, както и стимули за браншово договаряне на ръст на работните заплати в реалния сектор.

КНСБ иска поне 15% увеличение на заплатите в бюджетния сектор

Пламен Димитров и Десислава Янева във Велико Търново

С 15 до 20% да бъдат увеличени заплатите на работещите в образованието, здравеопазването, държавната администрация и културата.  Затова ще настоява КНСБ в хода на изготвянето на проекто бюджета  за 2015 г.

КНСБ предлага законодателни промени по заплащането на труда

Заплащане на труда в България

„Необходими са незабавни законодателни промени в сферата на заплащането на труда, ако искаме България да има работеща икономика и да има България изобщо.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на дискусията в рамките на Националната тристранна конференция „Заплащането на труда в България”, която се проведе на 28 май 2014 г. в София.

Пламен Димитров: Налице е пълен волунтаризъм при определяне на доходите

Пламен Димитров и Илия Илиев във Варна

„Има пълен волунтаризъм при определяне на доходите. Работната заплата на работниците и служителите зависи изцяло от субективната оценка на мениджърите”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция във Варна на 3 април 2014 г. Той подчерта, че е необходимо да бъде сложено поне в условна рамка съотношението между размера на основната заплата и допълнителното възнаграждение. Това съотношение КНСБ предлага да бъде 80% към 20% и то да е заложено в Кодекса на труда (КТ). Президентът на КНСБ изтъкна, че само 4-5 текста от КТ се отнасят до заплащането на труда. „Всичко останало е разписано в други подзаконови актове, които не се спазват, защото на много места дори не знаят за съществуването им”, допълни Пламен Димитров.