КНСБ представя компенсаторни мерки за доходите на българските граждани

Уважаеми колеги, от 11.00 ч. на 18 март, в централата на КНСБ /пл. Македония 1/ ще се проведе Пресконференция, на която ръководството на КНСБ ще представят предложенията на Конфедерацията за подкрепа на доходите и социалните плащания на населението в условията на растяща инфлация.

Строги мерки за неплащане на заплати

КНСБ и КТ "Подкрепа" настояват за законодателни промени, чрез които да се забрани на фирми, дължащи работни заплати, да участват в процедури за обществени поръчки, дори само като подизпълнители. Това стана ясно на съвместна пресконференция, след Консултативен съвет на двете конфедерации.

КНСБ настоява: 290 лв. МРЗ и препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна  511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%. Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев на пресконференция в КНСБ.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров представи анализ на пазара на труда и постави основни искания на КНСБ във връзка с инфлационните процеси в България и повишената издръжка на живот.

5,6% е средното нарастване на МОД за 2011 г. на база постигнатите споразумения

Днес (24.09.2010 г.) приключи договарянето между социалните партньори за минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. По данни на експертите на  КНСБ, постигнати са споразумения в 30 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” – 3, „енергетиката” - 4 споразумения. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност”, „охранителна дейност” „строителство”, „пътно строителство” и др.

20 споразумения за минимални осигурителни доходи за 2011 г. са постигнати досега

На 14.09.2010 г. беше първата среща между представители на синдикатите,  работодателите и министерството на труда и социалната политика, на която бяха представени договорените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. Благодарение на активните преговори с аргументи от страна на председателите на синдикални федерации и експерти на КНСБ, досега са постигнати споразумения в 20 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” - 3. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност” и „охранителна дейност”.