20 споразумения за минимални осигурителни доходи за 2011 г. са постигнати досега

На 14.09.2010 г. беше първата среща между представители на синдикатите,  работодателите и министерството на труда и социалната политика, на която бяха представени договорените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. Благодарение на активните преговори с аргументи от страна на председателите на синдикални федерации и експерти на КНСБ, досега са постигнати споразумения в 20 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” - 3. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност” и „охранителна дейност”.

Механизъм за увеличаване на минималната работна заплата

     Една от консенсусните антикризисни мерки, приета от НСТС и  в последствие от МС, е „Създаване на механизъм за увеличаване  на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. , който да включва както икономически, така и социални параметри”. През следващата седмица КНСБ и КТ „Подкрепа” ще проведат Консултативен съвет, на който ще бъде съгласуван механизмът. Следва неговото обсъждане с национално представителните работодателски организации.

СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ДОХОДИТЕ ПРЕЗ 2009 Г.

   Засега негативните количествени промени в заетостта до известна степен се компенсират със запазването на качествените работни места. Това заяви президентът на КНСБ проф. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на Конфедерацията. Все повече обаче се появяват индикации, че тази ситуация много трудо може да бъде удържана в условията на задълбочаващ се спад и недостатъчно финансирани активни мерки на пазара на труда. Съществува реална опасност всяка нова вълна съкращения да изкарва на пазара на труда безработни с по-висока квалификация, което съществено би влошило възможностите за скорошно съживяване на икономиката и изгледите за „успешен изход” от дълбоката рецесия.

Народът не ще молитва, иска парата

На 25 юни КНСБ заяви, че българските граждани трябва да бъдат компенсирани  за поскъпването на издръжката на живот. Правителството трябва да въведе социални мерки с реално изражение, което хората да усетят и по джоба си