Заетостта е ключов въпрос, но приоритет са доходите

  • 01
 


Заетостта е ключовият въпрос, но преди всичко трябва да се даде приоритет на повишаването на доходите. Ниските доходи са причина за изключителната бедност, мизерията и безработицата. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на лидера на БСП Сергей Станишев по повод основната цел в предизборната програма на партията, а именно създаване на нови 250 хил. работни места, за да компенсират част от 400 хил. работни места, общо изгубени през последните години.

Разликата в заплащането между половете в България е 13 %

  • IMG_7752

На 17.04. в София, зала „Триадица” на Гранд хотел „София” се проведе трети регионален семинар на Европейската конфедерация на профсъюзите ( ЕКП ) част от проект на Женския Комитет на  ЕКП  „Колективно договаряне за равенство”, финансиран от Европейската комисия. Семинара беше една от четирите регионални срещи, предвидени в проекта. В него участваха представители  на Ирландия, Турция и България –  КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Мултинационалите обсъдиха договарянето цената на труда

  • 001

На 15-16 април 2013 год. в хотел „Жеравна” в гр. Банкя Клубът на председателите на синдикални организации на КНСБ във филиали на многонационални компании в България проведе Кръгла маса ”Системи на заплащане и договаряне на цената на труда – стандарти, опит, отговорности”.

Предлаганата МРЗ едва ще покрива средствата, необходими за физическо оцеляване

  • img_2978

„Понятието „организация на труда“ почти изчезна от съвременния икономически речник. Така постепенно от научно обоснован инструмент за управление на развитието, за икономически и социален просперитет, заплащането на труда се превърна просто в разход, който поражда трудности и проблеми, както за бюджета на държавата, така и за предприятията. Обратно – управлението на заплатите трябва да е основен елемент в процеса на развитие на предприятията за едновременното постигане на оптимизация на разходите и увеличаване мотивацията на работещите.”

КНСБ: Тезата минималната работна заплата да е различна в регионите е неприемлива

За КНСБ идеята, която  вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков предлага, а именно минималната работна заплата  (МРЗ) да е различна във всеки регион, е неприемлива.