КНСБ води системна борба срещу български и чуждестранни работодатели неспазващи трудовото...

КНСБ води системна борба срещу български и чуждестранни работодатели неспазващи трудовото и социално законодателство


Ръководството на КНСБ се отнася с уважение към изразената днес, 2 май 2007 г., сряда, обща позиция на Българска стопанска камара и други представителни работодателски организции, както и уважавани национални медии, по повод инициативата за битка със сивата икономика, под мотото “Помисли за утре, излез на светло”.
...
 

КНСБ води системна борба срещу български и чуждестранни работодатели неспазващи трудовото и социално законодателство

Ръководството на КНСБ се отнася с уважение към изразената днес, 2 май 2007 г., сряда, обща позиция на Българска стопанска камара и други представителни работодателски организции, както и уважавани национални медии, по повод инициативата за битка със сивата икономика, под мотото “Помисли за утре, излез на светло”.
Като най-голямата обществена и синдикална организация КНСБ от 1998г. води постоянна и системна борба срещу български и чуждестранни “работодатели-каубои”, неспазващи българското трудово и социално законодателство. В нарочно издадена Черна книга през 1998г. КНСБ извади “на светло” фирми от цялата страна, в които най-грубо се погазваха човешки трудови и синдикални права. След издаването на Черната книга последваха яростни нападки срещу Конфедерацията на независимите синдикати в България, в ефир и по страниците на много високотиражни медии. Снидикатът беше обвинен, че с тази си дейност гони “стратегически” инвеститори и в резултат ще бъдат загубени хиляди работни места.
КНСБ дълго бе сама в битката срещу все по-разширяващата се сива икономика и за съжаление през целия период на прехода не получи подкрепа нито от държавата, нито от работодателите. Това принуди Синдиката през 2006г., на 30 май да призове своите членове и гражданите на РБългария на Национална протестна демонстрация под мотото “НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ БЕДНОСТ И УНИЖЕНИЕ”, в която се включиха над 15 000 души. Още преди това, на тематични брифинги бяха изнесени конкретни факти за прояви на “див капитализъм”. В началото на 2007г. КНСБ издаде нова книга за сивата действителност в индустриалните отношения, с която отново извади “на светло” над 100 фирми с най-груби нарушения на трудовото законодателство, посетени от екипи на КНСБ. За фирмите – 12 на брой, в които бяха констатирани най-фрапиращи нарушения на Кодекса на труда и Закона за безопасни и здравословни условия на труд, бе сезирана Върховната касационна прокуратура. Освен това, единствено Конфедерацията на незвисимите синдикати в България се бори с порочната практика на някои работодатели да не внасят осигурителни и здравни вноски на своите служители.
Екипи на КНСБ, през целия период, съвместно с представители на медии и Главна инспекция по труда, посещаваха фирми, за които има сигнали, че водят двойни ведомости, подписват се декларации от работници и специалисти, че няма да организират и членуват в синдикати.
Като член на Европейската конфедерация на профсъюзите и национално отговорен синдикат, КНСБ винаги е изразявала своята категорична позиция за равнопоставеност на интересите между труда и капитала, за спазване на Европейската социална харта и българското трудово законодателство. В своята дейност КНСБ винаги е подкрепяла и показвала и фирмите с коректни отношения между работодатели и работници. Синдикатът е единствената организация в страната, която учреди и връчва награда “Прометея” на работодатели, които осигуряват безопасни и здравословни условия на труд във фирмите си, работят “на светло” и се спазва Българското трудово законодателство.
Ръководството на КНСБ счита, че единствено обединените усилия на държавата, с нейните контролни органи, на местната власт, на синдикати, работодатели и медии при нулева толератност към нарушенията може да се изкорени сивата действителност в българските индустриални отношения.