В Софийския университет се проведе конференция за осигурителната система

  • 01

Президентът на КНСБ Пламен Димитров взе участие в научно-практическа конференция на тема: „Осигурителна ли е българската осигурителна система“, която се състоя на 26 октомври 2015 г. в сградата на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Криминализирането на укриването на осигурителни вноски донесе 251 млн. лева от началото на годината

Около 251 млн. лева повече спрямо същия период за миналата година са събрани за пенсионното, здравното и допълнителното задължително пенсионно осигуряване от началото на 2015 г. досега. Ефектът, според Министерство на финансите, се дължи и на действащото от началото на годината криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски.

КНСБ: Скандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена

  • Stethoscope_book

КНСБ алармира за предвиждани промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с които здравноосигурените лица ще бъдат „дарени“ с правото да заплащат за медицинска помощ.

Постановлението, което е подготвеното от министъра на здравеопазването Петър Москов, е в движение по законодателната пътека, като намеренията са при първа възможност то да бъде внесено за обсъждане и приемане в Министерски съвет.

С проекта на постановление се извращава конституционния принцип за предоставяне на безплатна медицинска помощ на здравноосигурените лица.

Изтича срокът за подкрепа на Безусловния базов доход в ЕС

КНСБ алармира, че на 14-ти януари 2014 г. изтича срокът за подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход (ББД) и инициативата приключва. От нас зависи дали тя ще бъде успешна.

НИЕ НЕ СМЕ СЕ ОТКАЗАЛИ!

Социална такса за енергийните дружества в подкрепа на бедните

Да бъде въведена социална такса върху произведената електрическа енергия, т.е. такса върху оборота на дружествата в сектора, която да се предоставя в Министерство на труда и социалната политика и заедно с бюджетните средства за енергийно бедните да служи като буфер при неизбежното повишаване на ценовите равнища. Това е една от мерките, заложени в съвместната позиция на Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ), Националната федерация на енергетиците (НФЕ) – КНСБ и Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) – КНСБ. Позицията бе представена на 20 декември 2013 г. на пресконференция в КНСБ, водена от президента на Конфедерацията Пламен Димитров и председателите на НФЕ – КНСБ – Георги Петров, и на НСФЕБ – КНСБ – Божидар Митев.