В очакване на още по-добър КТД в Аурубис – Пирдоп

  • IMG_8529

По маршрута на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” на 12 септември лидерът на КНСБ Пламен Димитров, придружен от вицепрезидента на Конфедерацията д-р Иван Кокалов, председателя на СФ „Металици” Васил Яначков и изпълнителния секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев, посети медодобивния завод в гр. Пирдоп „Аурубис България” АД.

Подписан е нов КТД в Археологически музей гр. Велики Преслав

На 06.06.2011 г. бе регистрирано в ИТ, КТД  сключен на 02.06.2011 г. между Архиологически музей гр.Велики Преслав и СО към Музея, която членува във ФНСДУО към КНСБ. В музея няма друга СО освен на КНСБ, както и на територията на Община Велики Преслав няма организации освен на КНСБ. На 06.06.2011 г. бе преизбрано синдикалното ръководство  на Синдикалната организация. В новото КТД за пореден път бяха договорени 6 заплати при пенсиониране, застраховки, както и ваучери за храна. Веднъж годишно в КТД е договорено обмяна на опит с други музеи.

"Ще залагаме на колективното трудово договаряне" - Преизбраният синдикален шеф в "Асарел – Медет"

  • DSC05000

На 26.05.2011 г. в „Дом на миньора” – гр.Панагюрище, се проведе  VI-та Отчетно-изборна конференция на Териториална синдикална организация „Асарел-Медет” ФНСМ-КНСБ- съобщи Александър Шопов Председател на РС на КНСБ Пазарджик. На конференцията присъстваха  изпълнителният секретар по Колективно трудово договаряне на КНСБ Николай Недев, председателят на ФНСМ Пенчо Токмакчиев и синдикални активисти от Федерацията, чиито колективен член е Териториалната синдикална организация „Асарел-Медет”.

Семинар на Клуба на председателите на синдикални организации на КНСБ от филиали на многонационални компании в България

На 26 и 27 април 2011 г. в гр. Банкя, Клубът на председателите на синдикални организации на КНСБ от филиали на многонационални компании в България, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт” проведе семинар на тема „Добри практики в колективното трудово договаряне в МНК. Корпоративна социална отговорност”.

На пазара на труда гъвкавост се предлага, но сигурност...

  • IMG_0202

Във фирми с КТД балансът гъвкавост-сигурност е на високо ниво
Основни изводи за състоянието на пазара на труда в България и актуалните тенденции и проблеми бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и проф. Лалко Дулевски, в качеството му на ръководител на изследователския екип по дейност „Изследване на пазара на труда”. Изследването, което бе оповестено на пресконференция на 29.04.2011 г., в КНСБ, е посветено на пазара на труда с основен акцент върху проблемите на гъвкавостта и сигурността на заетостта и се извършва в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.