Младежка кампания за организиране и привличане на повече млади хора към синдикалното движение

Image

На 18 Март 2010 г. Международната Конфедерация на Профсъюзите (МКП) стартира своята иновативна Младежка кампания за организиране и привличане на повече млади хора към синдикалното движение.