Европейската конфедерация на профсъюзите провежда среща на Изпълнителната си комисия на 01. и 02. юни в Брюксел

Изпълнителната комисия на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) ще проведе среща на 01. и 02 юни в Брюксел.
Те ще обсъждат множество важни въпроси, които засягат европейските граждани. Срещата предхожда планираните от Европейските социални партньори разговори с Президента на ЕК.

На дневен ред са редица въпроси, включително влошаване на кризата в Европа и нейните последствия, заплащането на труда в условия на безработица и социалната криза, курсът на еврото и законодателството в областта на финансите.
Комисията ще обсъжда още: ревизия на Директивата за работното време, обществените услуги, управление и финансиране на политиката, свързана с климата и опростяване на законодателството (по-добри правни норми, регулация). Срещата на Изпълнителната комисия на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), ще бъде последвана на 04 юни от среща на социалните партньори с Президента на ЕК - г-н Барозо, с който ще се дискутира изключителния въпрос за социалното измерение на кризата.
__________________
[1] Изпълнителната комисия се събира четири пъти в годината. Тя се състои от представители на присъединените организации, като броят на тези представители се определя пропорционално на членската маса. Ако е необходимо, решения могат да се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети. Изпълнителната комисия е органът, който определя мандата  и състава на делегациите за преговори с европейските работодателски организации в европейския социален диалог, както и органът, който прави оценка на постигнатите резултати.