Солидарност с българските синдикати! - Четвъртък, 7-12-2007

Брюксел – 12 юли. По време на срещата на Група ІІ, състояла се на 11 юли 2007 година, на която присъстваше Президентът на Европейския икономически и социален съвет Г-н Димитриадис, българските членове от КНСБ и КТ „Подкрепа” доц. д-р Желязко Христов, Пламен Димитров, Димитър Манолов и Веселин Митов ...

Брюксел – 12 юли. По време на срещата на Група ІІ, състояла се на 11 юли 2007 година, на която присъстваше Президентът на Европейския икономически и социален съвет Г-н Димитриадис, българските членове от КНСБ и КТ „Подкрепа” доц. д-р Желязко Христов, Пламен Димитров, Димитър Манолов и Веселин Митов запознаха всичките си колеги с техния „протест и огромно възмущение от непремерените и брутални действия на българската полиция” срещу законното протестно шествие на работници и служители от мини “Марица Изток” ЕАД.
Президентът на КНСБ д-р Христов изтъкна: „Въпреки подписания Пакт за социално и икономическо развитие на България до 2009 г., очевидно е, че не е постигната действителна ефективност на социалния диалог и причините за това са в неспазването или забавянето на голяма част от договорените съвместни политически мерки”
Група ІІ подпомогна и приветства присъединяването на България към ЕС. Обаче не може да се приеме, че „реалната покупателна способност на средната заплата в България (въпреки нарастващия БВП на страната) в момента е 7.2 пъти по-нисък от средната покупателна способност за Европа, а БВП на глава от населението е 3.1 пъти по-нисък”.
Подкрепяйки напълно протестната декларация на КНСБ и КТ „Подкрепа”, Група ІІ на ЕИСС, както и нейният Президент г-н Марио Сепи подчертаха: „Интегрираният Европейски съюз се базира на дълбоките му ценности и особено на неговия социален модел, който трябва да се спазва от всички страни членки на ЕС”.
Група ІІ на ЕИСС се ангажира да съдейства за прилагането на тези ценности в целия ЕС и да защитава и подкрепя социалните и синдикални права. За съжаление, в момента случаят в България не е такъв!