Янка Такева бе преизбрана за председател на Синдиката на българските учители

  • Ianka-Takeva

Д.ик.н. Янка Такева бе преизбрана за председател на Синдиката на българските учители. За нея гласуваха 312 от делегатите на VІI-ия конгрес на СБУ.

„Благодаря ви за голямото доверие. Ще продължавам да работя всеотдайно, за да мога да оправдая Вашето доверие. И се моля Господ да ми даде здраве, за да мога да изпълня обещанията си. Обещанията, които дадох пред вас. Има обаче едно обещание, което трябва непременно да се случи. Това е издигането на авторитета на българските учители. СБУ е най-големият синдикат в България с около 72 000 членове. Надявам се в скоро време да достигнем 100 000”. Това бяха първите думи на Янка Такева след преизбирането й.

За заместник-председател на СБУ бе преизбран Красимир Попов, а за председател на Централната контролно-ревизионна комисия - Диана Иванова.

Янка Такева е председател на Синдиката на българските учители от 1994 г. От 1995 г. досега е председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ. Член на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето.