Данъчните от закриващите се звена „Оперативни проверки“ ще се явят на конкурси за нови работни места

  • nap-22723-1000x0

Служителите в звената „Оперативни проверки“ в  НАП, които трябваше да бъдат закрити, ще могат да се явят на предстоящи конкурентни подбори в структурни звена на Териториалните дирекции  на НАП.
Това е една от постигнатите договорености между ръководството на НАП, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление към КНСБ и останалите синдикати, представени в агенцията. Темата беше обсъдена на поредния Съвет за социално сътрудничество (ССС) на 23 април.


Според договорката служителите от звената „Оперативни проверки“  ще могат да участват и в стартирали конкурси в главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ на НАП.
На всички служители от закриващите се звена след 01.05.2018 г. ще бъде връчено едномесечно предизвестие, което ще се отработва ефективно, като през това време тези, които успешно са издържали конкурентни подбори, могат да бъдат преназначени.