КНСБ иска национален регистър за неформалната заетост в земеделието

  • fnz 1

Трябва да се въведе национален регистър на неформалната заетост в земеделието. Той ще определи колко са заетите в сектора, колко от тях се осигуряват и какви мерки трябва да се предприемат, за да се ограничи и регулира неформалната икономика. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на транснационален семинар „RAISE UP“, фокусиран върху противодействието на недекларираната заетост в сектор земеделие, в контекста на социалните иновации, които са приоритет за ЕС в настоящия програмен период.
Дискусията е организирана от Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ.


Според Пламен Димитров в изработката на този регистър трябва да участват браншовите партньори, защото те най-добре знаят къде се крият доходи в сектора, както и каква е заетостта по региони и отрасли.
Според него делът на недекларирания труд в земеделието продължава да е висок и еднодневните трудови договори не са довели до желания резултат - да извадят на светло труда в сектора. Друг нерешен проблем е социалното осигуряване на тези работници, които не се осигуряват и това тежи на обществото. По думите му за миналата година малко над 500 000 души са били работещите в земеделието, от тях само 110 000 се осигуряват, от които 63 000 са на постоянен трудов договор.

Еднодневните договори с 4-часова заетост се оказаха грешка и на практика крият недекларирани данъци и осигуровки, обяви и председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов на дискусията. Според него това е законодателен проблем и „грозно явление“, на което трябва да бъде сложен край.
Крайно време е да си дадем сметка – дали трябва да защитаваме яростно сумата, която получаваме за земеделие – около 10 млрд. евро за този програмен период – щом от нея не произлизат нито високи доходи, нито фискален принос, попита Пламен Димитров.

Очевидно печалбата на компаниите, които са взели по-голяма част от плащанията, се изнасят или не отиват за хората на труда, констатира лидерът на КНСБ.
Над 80 процента е недекларираната заетост в сектор земеделие и нас, според анонимна анкета, обяви председателят на федерацията в земеделието Светла Василева.

Тя добави, че по данни на НОИ сезонни работници или наетите на срочни трудови договори у нас са около 45 процента.

По време международната работна среща в Пловдив се обсъждат още добрите практики в другите страни за справяне с недекларирания труд. Има различни модели за наемане на сезонни работници, каза Светла Василева. Тя отличи като много добър и развит модел за наемане на сезонни работници този в Белгия, където подобно на еднодневния трудов договор, но там работните дни се събират за седмица или месец и се декларират заедно.