Заключителна среща по договаряне на условията в КТД в БЗ“ДДЯ и ДК“ гр.Благоевград

  • ktd1

На 04.06.2015г. се проведе заключителна среща по договаряне на условията в КТД в БЗ“ДДЯ и ДК“ гр.Благоевград.В преговорите участваха синдикалисти от КНСБ , КТ“Подкрепа“, кмета на община Благоевград Атанас Камбитов и Директори от бюджетното звено.

Обсъдиха се всички точки по новия колективен трудов договор за работещите в БЗ“ДДЯ И ДК“, след което той бе подписан.

Присъстващите на срещата се обединиха около идеята, че е необходимо въпреки различните позиции да се договори най-доброто и за двете страни. Целта на синдикати и работодатели е новият договор да актуализира действащия в момента. При подаване на предложенията си всички страни се съобразяваха с колективния трудов договор за системата на здравеопазването. Обсъдени бяха добри практики и проблеми в работната среда.

Договорени бяха 10% увеличение на РЗ на работещите в бюджетното звено, като постигната сума е над националното равнище.

По-голям размер на платения годишен отпуск за всички служители в размер на от 1 до 4 дни в зависимост от трудовия стаж .

Като добра практика можем да отчетем и включването на 2 дни допълнителен платен годишен отпуск за вдовец или вдовица за две деца до 18 годишна възраст.

За осъществяване на синдикална дейност бяха договорени 80 часа годишно платен синдикален отпуск за председателите и секретарите на организациите в звеното.

Договорено беше работно облекло в размер на 250 лв. ежегодно за сметка на работодателя.