Среща на синдикалния актив на КНСБ с кандидат-кметове от Благоевград

  • 01

На 18.09.2015г. в зала  101 на Община Благоевград се проведе среща на синдикалния актив на КНСБ с кандидат-кметовете от община Благоевград.

На срещата присъства  Д-р Иван Кокалов - вицепрезидент на КНСБ, Красимир Попов- зам. председател на СБУ, Емануил Манолов - председател на РС на КНСБ - Благоевград и синдикални председатели от Общината.  Всички поканени кандидат - кметове се отзоваха на поканата. Сред тях бяха настоящият кмет на Община Благоевград  Д-р Атанас Камбитов от ГЕРБ, Милан Богдански, чиято кандидатура е издигната от БСП, кандидатът на Реформаторски блок Калоян Ханджийски и Владимир Елезов, издигнат от Гражданско сдружение ЕКИП.

В своето встъпление, председателят на РС на КНСБ Емануил Манолов, направи кратък обзор на социалния диалог с местното самоуправление. Той представи в своя доклад, че в сферата на образованието през изминалия мандат са подписани два общински колективни трудови договора. В сферата на детско и училищно здравеопазване след дълги преговори се подписа колективен трудов договор, в който бяха договорени  увеличение на работните заплати с 10%, като е достигнато ниво от 570 лв. за основна работна заплата, по -голям размер на платеният годишен отпуск, средства за празника на здравния работник. В сферата на културата за последните две години, въпреки протакането в преговорите за подписване на КТД, беше договорено работните заплати да бъдат увеличени между 20% и 40%.

Въпреки тези договорености средната брутна работна заплата за областта според  данни от НСИ бележи спад и в момента е на последно място за Югозападен район. 

В своето обръщение Д-р Кокалов наблегна на това, че КНСБ е с протегната ръка към местната власт за решаване на проблемите, за което би спомогнало изграждането и функционирането на Общински съвет за сътрудничество.

Зам. председателят на СБУ  Красимир Попов призова бъдещия кмет,  образованието  да бъде наистина приоритет, който да се изразява не само в  подписването на Общински  КТД, но и в политики за задържането на младите хора в града.

В продължилата в повече от два часа и половина дискусия, синдикалистите задаваха своите въпроси и споделиха идеите си , че града трябва да върви към работеща икономика и инвестиции, които да създават нови работни места заедно с активна социална политика.