KНСБ- Благоевград и СБУ- Благоевград на среща с кметовете в региона

На 01.02.2016 г. стартираха срещите с новоизбраните кметове от област Благоевград. Председателят на РС на КНСБ - Благоевград Емануил Манолов и областният координатор на СБУ за област Благоевград Бонка Ичкова посетиха общините Кресна и Струмяни, където се срещнаха с кметовете съответно на Кресна - г-н Николай Георгиев и на Струмяни - г-н Емил Илиев, с цел социален диалог и бъдещи планове относно институционализирането на общински съвети за тристранно сътрудничество.

Обсъдени бяха и действията на двете страни за започване на преговори за подписване на общински колективни трудови договори за дейности финансирани от общинските бюджети. В течение на разговорите се разбра, че въпреки финансовите трудности, които среща местното самоуправление, всички възникнали въпроси се решават в духа на добронамереност и търсене на балансирани решения. 
Срещите протекоха изключително диалогично и с позитивна реакция на кметовете по обсъдените въпроси, както и ангажираност за решаване на поставените от синдикалните членове текущи проблеми в най- скоро време.