КНСБ- Благоеград договори увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград

На 01.07.2016г., след тримесечни преговори за увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград, на работещите бяха изплатени увеличените работни заплати.

 

Срещите протекоха между Община Благоевград , Регионален съвет на КНСБ - Благоевград и председателя на синдикалната организация към бюджетното звено.

Средното увеличение е с 5% като в момента основната работна заплата на медицинска сестра е 600 лв, на педагог 610 лв. В звеното няма работещи на минимална работна заплата. Увеличението е считано от 01.05.2016г и е в следствие на повишените единни разходни стандарти, както и на добрия социален диалог с кмета на община Благоевград.