Регион Бургас с нови синдикални организации

С помощта на експерти от РС – Бургас бяха изградени две синдикални организации в община Камено. На 09.12.2015 г. в отдел „Здравеопазване” в община Камено  на Учредително събрание бе  избрана г-жа Катя Колева за председател на организацията на КНСБ.  Същата ще членува във Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

 Създадена бе и  синдикална организация при Общинска администрация, гр. Камено. На  събранието, проведено на 11.01.2016г., присъстваха двадесет и двама работници и служители. За председател единодушно бе избран г-н Димчо Мутафчиев.  Новият синдикален лидер заяви своята готовност  да защитава и  отстоява  трудовите, социални и синдикални права пред работодателя. На събранието се взе решение за членство във ФНСДУО.

Учредена бе и синдикална организация в „Логи БГ – 2” ЕООД, община Руен.  Председателят на организацията Мийрем Емин Мехмед благодари на общинския координатор на КНСБ -Руен – Юсуф Мехмед за  оказаното съдействие.