Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика на България

На 30 март 2016г. в Експо център "Флора" Бургас, синдикалният актив на РС Бургас взе участие в семинар "Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика на България" по покана на депутата в европейския парламент г-н Георги Пирински. На срещата бяха дискутирани възможностите на социалната икономика, като един от моделите на европейската социална политика - състояние, развитие и перспективи.

След семинара председателят на регионалния съвет и актив, заедно с представители на КТ "Подкрепа" и  г-н Пирински  проведе среща, на която запозна присъстващите с кампанията на КНСБ - „ВЪЗстани за правата си”. С тази кампания Конфедерацията призовава всеки потърпевш с нарушени трудови, социални и синдикални права да търси справедливост и да сигнализира най-голямата обществена организация в България.

Екипът на РС Бургас ще акцентира върху  инициативата на КНСБ „ВЪЗстани за правата си!”, чиято цел е да активира хората, да събере максимален брой конкретни случаи и да убеди законодателя, че има наистина нужда от допълнителни законови промени и гарантиране на права.

КНСБ ще продължи да следи за поетите ангажименти от страна на евродепутатите по спазването и зачитането на правата на хората.