В тролейбусния транспорт във Враца прогресивно намаляват субсидиите, във „Вратица”– незаконосъобразно намалени заплати

  • 01

В две предприятия от област Враца – „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Вратица – Враца” АД, в които КНСБ има синдикални организации, представителите на Конфедерацията направиха посещение, за да се запознаят с проблемите на работниците и служителите, които работят в тях. Президентът на КНСБ Пламен Димитров днес пристигна в областния град, за да присъства на заседанието на регионалния съвет на КНСБ, който номинира за избор от КС на Конфедерацията досегашния председател на регионалната структура на КНСБ Мила Иванова. Пламен Димитров изпрати два екипа, единият начело с вицепрезидента Валентин Никифоров и другият – с изпълнителния секретар Николай Недев, които да съберат информация и да представят един добър и един лош пример за предприятие от областта.

В „Тролейбусен транспорт” ЕООД посещение направи Валентин Никифоров. Той отчете придобивките в новия КТД на предприятието, като информира, че социалният диалог е на много добро ниво. От 24 платеният отпуск е увеличен на 26 дни, а процентът за клас прослужено време се е увеличил от 0,8 на 1% спрямо предишния КТД. Въпреки това в общинската фирма също има проблеми, които са свързани най-вече със субсидиите, които получава от държавата и които прогресивно намаляват. Беше обсъдена социалната политика, според която хора над 70-годишна възраст пътуват безплатно в колите на тролейбусния транспорт. „Не може тази услуга да струва например 2 лв., държавата да плаща половината, а разликата да се поема от фирмата. Тя все пак не работи на благотворителни начала”, заяви вицепрезидентът по време на пресконференцията, дадена от ръководството на КНСБ и от председателя на РС на КНСБ – Враца след заседанието. Бяха обсъдени и проблемите с нелоялната конкуренция на таксиметровите шофьори, които превозват пътници на цената на билет за градския транспорт. За проблемите със субсидиите и с искането на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков за въвеждане на касови апарати в градския транспорт бе решено да се организира среща със заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.

Резултатите от посещението си във „Вратица – Враца” АД представиха на пресконференцията изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев и Камелина Тачева – заместник-председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП). Те съобщиха, че процедурата за стартиране на преговори за подписване на нов КТД е открита още през ноември м.г., като е поискана необходимата икономическа и финансова информация за целите на КТД, както и за перспективите и мерките за финансовото укрепване на предприятието. До този момент тази информация все още не е получена. В началото на февруари е изтекъл действащият КТД и много от договореностите вече не се изпълняват – изплащане на ваучери, социални премии и други придобивки. След две поредни срещи с ФНСОЛП за изясняване на перспективите за предприятието и започване на процедура за сключване на КТД, работодателят е спрял и събирането на членския внос на членовете на синдикатите по ведомост. В момента основните работни заплати на работниците са в размер на минималната работна заплата за страната. Със заповед от 21 май 2012 г. на работодателя е предприето намаляването им с 20% за работниците и с 30-40% за останалия персонал, считано от 1 май 2012 г. Основната мотивация на работодателя за предприемането на тези мерки са лошите финансови резултати, вследствие на ниската производителност, недобрата организация на работа и направените преразходи на горива и електрическа енергия. Това е незаконосъобразно.

КНСБ ще информира на Инспекция по труда – Враца (с копие до ИА „ГИТ”) за незаконосъобразността на въпросната заповед. Синдикатът ще предприеме незабавни действия за начало на преговори, като определи дата и срок за предоставяне на исканата информация и определяне на представители за водене на преговори от страна на работодателя. Ако това не се осъществи ще се предприемат действия по чл. 3 от ЗУКТС.

След две сигнални записки от страна на синдикалната организация и ФНСОЛП до Инспекция по труда – Враца са констатирани и редица нарушения на безопасните и здравословни условия на труд – липса на вода и тонизиращи напитки, работно облекло, престой, полагане на извънреден труд и други.

На пресконференцията присъства и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.