РС – Габрово проведе обучение по трудово законодателство

На 13 май в Художествена галерия „Христо Цокев”, гр. Габрово се проведе обучение на тема „Новите моменти в трудовото законодателство”, организирано от Регионален съвет на КНСБ – Габрово.

Участници в събитието бяха както председатели и секретари на синдикални организации, така и работодатели, счетоводители и служители в областта на „човешките ресурси” от Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

Лектор на обучението бе г-жа Величка Микова – юрист, изпълнителен секретар на КНСБ. Тя представи основните промени в Кодекса на труда и свързаните с тях изменения в другите нормативни актове. Основните теми бяха новите правила за ползване на платения годишен отпуск, промените при прекратяване на трудовия договор, промени, свързани с новия еднодневен трудов договор по чл. 114 а от Кодекса на труда и промени, свързани със задължението на работодателя относно водене на трудово досие на работника и служителя.

Във времето за дискусия темите бяха обсъдени, а участниците имаха възможност да отправят към г-жа Микова специфични въпроси и казуси по трудово–правните отношения от своята практика, като работници и служители в предприятия и бюджетни организации.