РС на КНСБ Добрич изслуша кандидатите за кметове на Добрич

  • 01

РС на КНСБ Добрич проведе среща днес с кандидатите за кметове на Добрич. Целта  бе те да чуят как синдикатите   виждат развитието на местната икономика, която произвежда работни места,  развитието на местните дейности, които се финансират от общинските бюджети,  социалния диалог, който трябва да се развива на общинско ниво. Цел на срещата бе и да се чуе  как кандидатите за кметския стол виждат развитието на нашия град в следващия мандат.

Около 1500 души обслужват бюджетната сфера в Добрич. Заплатите в някой от дейностите са между 400 и 450 лева, което трудно задържа специалисти на работа отбеляза Гинка Василева, председател на  синдиката. Тя открои и проблемите с трудната издръжка на  детски градини и детски ясли, за които е необходимо регулярно финансиране. Според думите й, преходните остатъци  в края на всяка финансова година  трябва да останат  по бюджетните параграфи на класификатора в дейностите, в които са реализирани , а  не да се пренасочват към капиталови дейности.  Гост на работната среща беше и вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов. „В хода на тази среща искаме  да напомним, че има проблеми, по които искаме да заявим нашите позиции”, каза в  уводните си думи той и обърна внимание  на това, че синдиката не е политически субект, който се стреми към властта, чрез която да налага виждания,  но  защитава и отстояваме интереси. На поканата се отзоваха кандидатите Йордан Йорданов /РБ/,  Атанас Атанасов / АТАКА/,  Милко Пенчев /АБВ/ и Николай Нейчев, издигнат от Инициативен комитет. 

В своите експозета те  акцентираха на основните приоритети, залегнали в програмите им , като обърнаха внимание и на социалните дейности.  Кандидатът на реформаторите Йордан Йорданов изтъкна, че общинския бюджет се нуждае от преструктуриране и изграждане на нова система на финансиране на учебните заведения и детски градини. Инфраструктура, сигурност, развитие на публично- частното  партньорство, въвеждането на общинска жандармерия, развитие на социалните дейности са другите страни, които, според него, трябва да бъдат въведени и подобрени. Кандидатът на АТАКА Атанас Атанасов заяви, че Добрич се нуждае от широко скроен човек за кмет, който да води диалог и да взема под внимание корективите на различно мислещите, да говори по - малко и да работи повече. Трябва да се преустанови практиката на проформа обсъждането на бюджета, като в  него активно трябва да се включват и представители на бизнеса. Атанасов изтъкна и необходимостта от възстановяване на диалога между бизнес, синдикати и общинска администрация, увеличаване на възнагражденията в местните дейности и други. Кандидатът на АБВ Милко Пенчев заяви, че условията за труд в сферата на образованието, проблемите в сферата на здравеопазването пряко зависят от общината.13 са социалните  заведения, в  които си  предоставят социални услуги в  Община и  Добрич има нужда от качество и по-добро възнаграждение на работещите в  тези услуги.  Николай Нейчев обяви два основни приоритета: образование  и възпитание. Той изтъкна нуждата от регулярни консултации с КНСБ, работа в посока сигурност и изграждане на общинска полиция.