30 безработни получиха удостоверения за социален асистент от РС на КНСБ Плевен

 

  • pleven

30 безработни лица от община Пордим получиха удостоверения за социални асистенти по проект „Ние също можем” , който бе организиран и ръководен от КНСБ Плевен. Със съдействието на кмета на Община Пордим Детелин Василев беше осигурена база за провеждане на обучението и преподаватели, които обучаваха курсистите.

КНСБ Плевен купува мартеници, изработени от младежи в неравностойно положение

  • 27654858_166788813959568_7358704546024731296_n

РС на КНСБ в Плевен закупи мартенички, изработени от младежи в неравностойно положение. Екипът на конфедерацията посети „Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост“ в града и зарадва трудолюбивите младежи.

РС на КНСБ в Плевен обучи над 70 педагози

  • Pleven_Parvo_Rabotno_Mqsto


Регионалния съвет на КНСБ в Плевен проведе обучение на над 70 педагози. Кампанията, която се проведе на 28 и 29 ноември е във връзка с реализацията на Национална образователна кампания „Моето първо работно място“ 2017 – 2018 година. Партньор на КНСБ в инициативата е Синдикатът на българските учители.

Нова синдикална организация на КНСБ в Долна Митрополия

  • KNSB-dolna-mitropolia

Нова синдикална организация на КНСБ се учреди в град Долна Митрополия. По инициатива на работещите в градската дирекция "Бюро по труда" днес бе създадена поредната структура на Конфедерацията в Плевенско.

Пламен Димитров в Плевен: С 20 на сто от печалбата на фирмите, заплатите могат да се вдигнат със 100-150 лв.

  • pleven-1

 

Има места, в които се плаща от бюджета, където хората все повече се радикализират. Положението с доходите е нетърпимо и те няма как да останат мирни, заяви в Плевен президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Одобриха проект „Регионална програма за заетост и обучение“ в област Плевен

Днес, 27.09.2016 г. в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се състоя заседание на комисията по заетост към Областния съвет за развитие. В комисията беше включен и председателят на РС на КНСБ в Плевен – г-н Янчо Андонов. Останалите членове на комисията бяха кметове на общини, директори на Дирекции“ Бюро по труда“ от областта, представители на работодателски структури и други.

На заседанието беше представен и одобрен проект на Регионална програма за заетост и обучение в област Плевен за 2016 г. Проектът цели повишаване на заетостта и намаляване на безработицата в областта  на следните  възрастови групи – безработни младежи до 29 год.  и безработни над 50 годишна възраст, безработни лица с ниска професионална класификация, хора с увреждания, продължително безработни и обезкуражени лица, за които са одобрени средства от бюджета на МТСП в размер на 359 867 лв. При разработването на Проекта беше взето решение да се разкрие по едно работно място във всяко населено място от Областта.   

Споразумение за сътрудничество между РС на КНСБ Плевен и Община Кнежа

На 18.07.2016 г. в гр. Кнежа се проведе среща между кмета на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски и председателя на РС на КНСБ в гр. Плевен – г-н Янчо Андонов. На срещата беше подписано споразумение за сътрудничество между двете организации. Бяха дискутирани теми, свързани със съвместната работа и бъдещото сътрудничество. Коментиран беше и Меморандума, сключен между КНСБ и НСОРБ.

Среща между кмета на Община Плевен и представители на КНСБ - Плевен

Днес, 14.07.2016 г., в гр.Плевен, се състоя среща между кмета на Община Плевен – Георги Спартански  и представители на КНСБ гр. Плевен. На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с подписания тези дни Меморандум за сътрудничество между КНСБ и НСОРБ, с предстоящите преговори и съгласувания по бюджета за следващата година в областта на социалните дейности и текущи теми от съвместното сътрудничество. Двете страни изразиха задоволство от досегашната си конструктивна работа, общи действия и партньорство.

Това беше първата от поредицата предстоящи срещи с кметове на останалите 10 общини от област Плевен, които ще се проведат в рамките на следващите дни.

Дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“, по инициатива на  взеха д.ик.н. г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и г-жа Любов Панайотова - директор на Фондация Европейски институт.В срещата участие взеха г-жа Албена Тотева  - началник на РИО,  Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ Плевен, представители на община Плевен и  синдикалисти.

Дискусията предизвика голям интерес в присъстващите и всички активно се включиха в нея, като основно бяха засегнати въпроси, свързани с качеството на обучението на учениците, и в частност, обучението им за Европейския съюз. Г – жа Такева дискутира с присъстващите и предизвикателствата, пред които е изправено образованието след влизането в сила на  новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя отговори на множеството въпроси, които ѝ бяха поставени от участниците. Г – жа Такева изрази благодарността си към г-н Янчо Андонов за дългогодишната и ползотворна съвместна работа и изрази надежда, че тя ще продължи.

 

11-та специализирана Трудова борса за младежи

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена 11-тата специализирана Трудова борса за младежи, организирана от Агенция по заетостта, на която присъстваха представители на РС на КНСБ в  Плевен.  Участие взеха работодатели, обучаващи организации  и лица, търсещи работа. На Трудовата борса, от 29 – те, присъстващи работодатели, бяха обявени 98 свободни позиции, като най-голям беше делът на тези от шивашката промишленост. Работодателят, обявил най-голям брой свободни работни места, беше „Мизия 96“ АД, където имаме голяма синдикална организация.Tърсещите работа лица бяха 169, като от тях 61 бяха младежи до 29 години.