Нова синдикална организация „Детско здравеопазване“ в Община Тунджа

На 5.02.2016 год. се проведе учредително събрание на новосъздадената синдикална организация „Детско здравеопазване“ при Община Тунджа. На проведеното заседание председателят на Регионалния съвет – гр. Ямбол Илияна Димитрова и експерт-юристът Ивелин Иванов приветстваха членовете и ги запознаха с многобройните възможности, които дава КНСБ, като електронната платформа „Е-синдикат“, Защита на синдикалните права на членовете, безплатните правни консултации, НВСК, КТД и още много други.

На проведената среща, членовете на синдикалната организация бяха запознати от председателя на синдикалната организация с проект за КТД, който бе разработен съвместно с РС на КНСБ-Ямбол. Предстои да се започне процедура на преговори за сключването му.

След разяснения и отговори на въпросите, синдикалните членове изразиха, както благодарност за усилията на Регионалния съвет, така и спокойствие, че синдикалните, трудовите и осигурителните им права ще бъдат защитавани.