Нощната смяна в мина Черно море отказва да излезе от рудника

По информация на председателя на РС Бургас Здравко Тошков нощната смяна в рудник Черно море, постъпила на работа вчера, състояща се от 49 миньора, е влязла под земята и отказва да излезе.

Причината за протеста е, че миньорите не са получавали заплатата за месец август и аванса за месец септември. Вчера НЕК е превел 95 000 лв. на дружеството, които са използвани за изпащане на аванса за месец август, който е в размер от 180 лева на човек.

РС на КНСБ Монтана награди участниците в конкурс за млади творци

  • 01

На 11 октомври 2013 г. в РС на КНСБ – Монтана, бяха наградени участниците в конкурса за произведения на изкуството, организиран от Благотворителен фонд „Проф. Желязко Христов, д.м.” в направления живопис, иконопис и есе на тема „Доброто”. Това е вторият регионален форум, който ще излъчи участниците на национално ниво.

КНСБ отбеляза Деня на Независимостта във Велико Търново

  • 3

На 22 септември Конфедерацията на Независимите Синдикати в България, чрез регионалната си структура в старата столица отбеляза Деня на Независимостта на България. Празничната програма включваше- Света литургия в църквата- музей „Св.40 мъченици”, водосвет и поръсване на бойното знаме на НВУ „Васил Левски”, военен ритуал за издигане на Националното знаме на Република България, шоу- спектакъл на участниците в VII-ми  Международен фестивал на военните оркестри пред сградата на Български пощи и други.

КНСБ – Разград отличи четирима достойни работодатели

Четирима работодатели получават отличия в конкурса „Работодател на годината“, организиран за първи път от КНСБ – Разград по случай 1 май. Комисия в състав: Грациела Ранкова – експерт-юрист в синдиката, Йордан Колев - експерт в КНСБ, Катя Филипова – началник на отдел „Инспекция по труда“, и Николай Вътев – старши експерт в „Бюрото по труда“, отличиха Пенчо Първанов, шеф на „Тракция“ - Самуил в категорията „Работодател, разкрил най-много работни места“.

Декларация от Регионалния съвет на КНСБ гр. Стара Загора

Уважаеми господа,
Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на регион Стара Загора. ”Мини Марица изток„ЕАД гр.Раднево е най-голямото дружество за добив на лигнитни въглища по открит способ на Балканския полуостров. От добиваните въглища се произвеждат над 40% от електроенергията в страната. В дружеството работят 7100 души. Дейностите, свързани с добива на суровината за ТЕЦ-овете, осигуряват заетост на работници от още десетки фирми, които се занимават с производство и доставка на материали и резервни части, ремонтни дейности, транспорт и др. Намалените мощности  на ТЕЦ – вете също застрашава заетостта и доходите в тях.

КНСБ – Девня проведе обучение за сключване на КТД в общинската администрация

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0296{/gallery}
Обучително-информационен форум на тема „Структуриране на КТД и подходи при водене на преговори за сключването му” проведе Общинският съвет на КНСБ в гр. Девня. Обучението бе на 20 февруари 2013 г. в сградата на Община Девня и бе предназначено за синдикалните членове на КНСБ, работещи в общинската администрация (ОбА).

РС на КНСБ във Велико Търново проведе обучение сред ромите от Клуб за развитие на общността – село Леденик

  • 01

На 19 декември 2012 г. експерт-юристи от Регионалния съвет на КНСБ във Велико Търново и членове на „Младежки форум 21 век” проведоха обучение в Клуб за развитие на общността в с. Леденик. Цел на обучението бе повишаването на познанията за трудовите и осигурителни права и приобщаването на ромите чрез качествени и успешни образователни практики.

Нов колективен трудов договор в направление „Социални дейности” – община Видин

В началото на месец декември бе подписан КТД в направление „Социални дейности” в община Видин. Договорът е със срок на действие до края на 2013 г. и ще се ползва от четирите синдикални организации на направлението, три от които са новосъздадени през есента с активното съдействие и инициативата на РС на КНСБ във Видин.

„Монтажи” ЕАД – клон Перник ще започне протестни действия за неиздължени суми от „Бесттехника ТМ-Радомир”

„Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД вече втори месец нарушава т. 2 от подписано на 21.09.2012 г. споразумение с „Монтажи” ЕАД – клон Перник. Съгласно споразумението, фирмата, която дължи общо 288 216 лв. за извършена от „Монтажи” ЕАД – клон Перник работа, трябва да заплаща ежемесечна вноска в размер на 24 000 лв. Въпреки опитите за ежедневни контакти и настоятелно искане от страна на „Монтажи” ЕАД – клон Перник за незабавно издължаване, няма постъпили плащания.

Системата за информиране и консултиране в ДЗУ – Стара Загора работи

  • 01

ДЗУ АД – Стара Загора е един от големите производители в страната, предлагащ услуги в областта на автомобилната промишленост, инструменталното производство, шприцоване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси, механичен и електромеханичен монтаж, насищане на печатни платки. В предприятието работят над 800 души и в него успешно действа система за информиране и консултиране между работниците и служителите и управленския екип.