КНСБ: Никой не знае колко са неизплатените заплати, а държавата не реагира

Никой не знае каква е сумата на неизплатените заплати на работниците. По данни на ГИТ те варират от 30 до 90 млн. лв. годишно. Това обаче са само сумите, констатирани при проверки или инциденти като този в мина „Оброчище“. В същото време държавата от години не реагира на предложенията на най-голямата обществена организация – КНСБ за промяна на законодателството, което да пресече тази порочна практика.

Честит празник на всички синдикалисти от НБС "Водоснабдител"

На 22 септември, за 24-та поредна година човечеството отбелязва Световния ден на водата. „Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право и е от съществено значение за пълноценен живот” – гласи резолюцията на ООН от 2010 година.

Минималната заплата ще расте с бързи темпове, прогнозира Любен Томев

През следващите години минималната работна заплата ще следва по-обвързан ход в посока нагоре спрямо средната работна заплата от порядъка на 45%-50%. Това прогнозира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Любен Томев - директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. 

"АБВ-Движение 21" съгласни с КНСБ за минимален необлагаем доход и промени в Конституцията

Коалиция "АБВ-Движение 21" са съгласни с предложенията на КНСБ за необлагаем минимален доход и промени в Конституцията. От коалицията са установили в голяма степен припоГ0%Bmg classонститi1Voda-нѵн т Кботнсреnni" >Инфоалляечеa-нѾс на нбЄоалга и со ЃѾссемс преднов и имннws" > гмЃѸтута за со-и са зЄоботнПрромата общеас т КботнПрнтб Г0%Bmg clе епредкеѵн т Кботнедв >Б Гтеседята-щво н сни -сатЀѾсi1VodтЀѱуц 45%-50%.т ври код%Bmg clП ицмени в нц с">

Междуняанимофв-дi1Vцl">Междуняовния дв-дi1Vцията

View the embedded image gallery online at:
l">Междуняовния дв-дi1Vцията" href="http://knsb-bg.org/index.php/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?limit=5&start=9a24fc1aжsа" href="http://knsb-bg.org/index.php/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?limit=5&start=9a24fc1aжdd80ca7f192
Междуняанимофв-дi1Vмпове" itemprop="url"> Прочети още...
nd item - nd item cc

- zi-mesta" >Пазар на труда и работни мn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- ziо%-5я дн на пn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- zashtita" >Социална заn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- z-rabota" >Безопасност и заn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- zенane" >КолекЃдово договаn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- znflikti" >Трудови конфлn-cccccccn-cccccccc 3 nd item - nd item cc

- zезолевните члеn-cccccccn-cccccccc"item-600#

icon-plu/mi още... < nd item - nd item cc

- z-news" >Региопfliktонфлn-cccccccn-cccccccc"item-600#

icon-plu/mi още... < nd item - nd item cc

icon-plu/mi още... < nd item - "> < main-cccccccc

Предстоящи събn-cccccccn-ccccccccc" 3 nd i > nd m - ">

in-cccan12"> < nd itвкиp "ina-li mai
енс class="btn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0">
iояв. гVцияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?limi0l iояв. гVбиВЗК
1цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0">dd80ВЗК
2цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim0">Idd80ВЗК
3цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?limi0l 3dd80ВЗК<киh"> noni4dd80ВЗК
5цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim20l Ida4eВЗК
6цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim20">6da4eВЗК
7цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim30l 7da4eВЗК
8цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim30">8da4eВЗК
9цияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim40l 9da4eВЗК
i0lцияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim40">0da4eВЗК
zasрез слVцияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim20l zasрез слVda4eВЗК
zт йцияbtn" href="/index.php/всички-D0%BD%D0&B8?lim630l zт йda4eВЗbsp; > nd> n class--> noter -- noter --articl ich" /> me="Item0lcheckede visible tit< nd iteman12"> ich" /> me="Item1e Џщит-.phpмлнто а о%.oѻнда ткиtita"инца/d-->visible tit< nd iteman12"> ich" /> me="Item2e Сони>ndex.ни и>ПоЁodиtио.pikt платаfl ааЂнедвГ тудозЄе зни/d-->visible tit< nd iteman12"> ich" /> me="Item3e visible tit< nd itemaich" />
ниаe ti="289" /eman12"> Ола iола/пре... още.. 3 "n12"> navip" К<киv> ve deeprtidrop.jpg mages/t="itиdrop.jpgpaat" цияbtn" href="/index.php/всички-ntent spaat" dadrop.jpgl zndex.php/вГчки-cage/t="/b>da4eвкиnav class unlightd smallidrop.jpgpclass=К<киv>От основните члеиВЗК<киv>РегиоГчки-<еиВЗК<киv>МеждуноГчки-<еиВЗbsp;ВЗК<киv>drop.jpgpaat" цияbtn" href="/ita"иntent spaat" dadrop.jpgl zta"иcage/t="/b>da4eвкиnav class unlightd smallidrop.jpgpclass=К<киv>Ииtиоюни<еиВЗК<киv>">v>Ииtnni" >Инф" >Р-<еиВЗbsp;ВЗК<киv>Предстоящи събиВЗbsp;ca7f192 n12"> "item-600">"item-600">

<-logo8219/kew" sem264leidth:6> i00nsb- hиere --klightvitext-align: centro;l "item-600"> - <="/p"sigP"> an12"> Междуно >Б ьni" > още      "item-600а" hrwww.ituc-csip://k? tag=engeht:27areern clas sigProo/inclulogos/itic.pngsparentnsew" sem42leidth:6> 42leb- h "item-600а" hrwww.etucp://kgeht:27areern clas sigProo/inclulogos/etucppngsparentnsew" sem88цdth:6> 44nsb- hиh5 c/headdl< cclas dl ghttoaapa /emn12 ghtitleaapfoote noter -< cclaser -< c -< c -c -c/a> wrapijak indl < row-3 row-fluid">
Р-news" >РегиопfliktонѲГ ия н още.. 3 "n12"> navip" К<киv>v>v>v>
navip" К<киv>нигVбиВЗК<киv>v>
navip" К<киv>"item-600"> нбиВЗК<киv>
К>Б >Паза за со>П>Па-зобв-дв още.. 3 "n12"> "item-600"> <="/p"sigP">noteruid">
< resc"> "item-600а" hrwww.youtube.com/user/citubomberg gelt;/a>" targs sightvifloat: t; pa; paddinght; pa: 35;heigsigProo/incluyoutube-5-48ppngsparentnsew" sem40lцdth:6> 40nsb- hиitem-600а"s hrwww.facebook.com/CITUoomberg gelt;/a>" targeht:27areern clas sightvifloat: t; pa;igsigProo/inclufacebook-5-48ppngsparentnsew" sem40lцdth:6> 40nsb- hиer cn-la< nd< lser -< c -< cspan> c - <="/p"sigP">notereruid">
"it
zasи- и со Паlе епѿуснотснsЃцията" hrwww.sbubg.in28geht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/sbu.pngsparentnsb- h "it
zabotо ndex и>ndex и и синдфб-онфоадѰ-ово иттеенa" >онфЂсн,ѰнbotтезоЏв >ромата обще>П>омЁибо а цията" hrwww.nsf-tktkoop://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/nsf.pngsparentnsb- h  "it
zЕa-ВИzasМА zaszДsz-ЛzА zЕєЕѠ-Цsz zА zzЕѠГЕѢszszЕ мЪЛz-Рsz цията" hrnsfebp://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/nsfebppngsparentzЕa-ВИzasМА zaszДsz-ЛzА zЕєЕѠ-Цsz zА zzЕѠГЕѢszszЕ мЪЛz-Рsz /я ФЕё/nsew" sem60lцdth:6> 60lb- h  "it
zaszДsz-ЛzА zЕєЕѠ-Цsz /knsb-МЕѢsЛzzs/knsb-цията" hrmetalicyhttpcomntht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/metalici.pngsparentnsb- h "it
zб-онфоадdex и и си сдввност и нa" >mest а >Пуцията" hrfszhttp://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/opasnoopazvane.pngsparentnsb- h "it
zнф" >Р-ит млнншвоdex и и си „Вдуws" >дав s”цията" hrwww.vodosnabdv>/vodosnabdv> zas нцията" hrwww.stsb.b/kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/des/imort.pngsparentnsb- h "it
zЕєЕѠ-Цsz zА zЕa-ВИzasМИzЕ aszДsz-Тs ОТ a-МЕєЕћzzѢsцията" hrwww.fnszp://knewkgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/zemedelie.pngsparentnsb- h "it
zЕєЕѠ-Цsz zА zЕa-ВИzasМИzЕ aszДsz-Тs ОТ єЪРЖ-ВНОТО УПѠ-ВћzzИЕ ОРГАzИa-Цszцията" hrwww.fnsduo.com/gelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/fsdu.pngsparentnsb- h "it
zнф" >Р-дфб-онфоадѽи--о Пѽфо цията" hrwww.nfebtpcomknewkgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/eigP/a&ici.pngsparentnsb- h "it
zб-онфо >Пазx и и синдсдвЂвена оргароо окауд>П>" >П" >me-щв дос-в/хо.на и лV >-зwЄшните-щцията" hrwww.fsogsdp.b/kgeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/gorv><.pngsparentnsb- h " sigProo/inclulogos-fedema/hon> ena.pngsparentnsb- "it
zТ ѥex иоакиws" .носъцията" hrwww.nfd cl/himiaiiedustrg .pngsparentnsb- h " sigProo/inclulogos-fedema/fnsm.pngsparentnsb- "it
zб-онфоадѽa-Нotо ndex исноx и и синдѲЂвена оргароо ane" V >-зwЄшните-щцията" hrwww.fnsolphttp://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/lek .pngsparentnsb- h "it
z Ф /knsb-МЕѢsЛ-Ећzz-РО/knsb-цията" hrmetal-el --rop://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/metal-el k-roppngsparentnsb- h "it
zсзд%Bmg clе епѿусномЃечсиндѲи иtitо овйаЃцията" hrwww.ubmdp://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/muzik .pngsparentnsb- h "it
zб-онфоадѽa-Нotо ndex иснокоодснsиоex и и сиЃцията" hrwww.fnsshttp://kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/trov>.b/kgelt;/a>" targeht:27areern clas sigProo/inclulogos-fedema/nbc-ikt.pngsparentnsb- hиer cnoterereru ser ----------- ser -< c - c="28