Новият КТД в отрасъл здравеопазване регламентира увеличение на работните заплати

На 10.10.2016г., между Министерството на здравеопазването представлявано от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването и Национална асоциация на работодателите от здравеопазването - БСК, представена от д-р Георги Гелев, Българска търговско-промишлена палата, представена от маг. фарм. Владимир Найденов

МКП иска: „Край на корпоративната алчност!“

От 2008 г. насам Международната Конфедерация на профсъюзите (МКП) отбелязва 7-ми октомври като Световния ден за достоен труд. Това е ден за мобилизация по целия свят - един ден, който синдикатите в света се изправят за достойни условия на труд. Достойният труд трябва да бъде център в действията на правителствата, за да се върне икономическият растеж и да се изгради нова глобална икономика, която да поставя хората на първо място – изтъкват от МКП.

Поздравителен адрес от Пламен Димитров - президент на КНСБ по повод 5 Октомври - Международен ден на учителя

Поздравителен адрес

д.ик.н. Янка Такева,

Председател на СБУ

До членовете на Синдиката на българските учители

Честит празник, уважаеми български учители! На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя – празник, иницииран през 1994 г. от ЮНЕСКО и отбелязван в над 100 държави по света. Идеята за него се ражда в Париж, на проведената през 1966 г. Междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът „Препоръки, засягащи статуса на учителя”, определян като важно средство за популяризиране на добри учителски практики.

Поздравителен адрес от г-н Пламен Димитров - президент на КНСБ по повод 5 Октомври - Международен ден на учителя

До д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

До членовете на Синдиката на българските учители

Честит празник, уважаеми български учители! На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя – празник, иницииран през 1994 г. от ЮНЕСКО и отбелязван в над 100 държави по света. Идеята за него се ражда в Париж, на проведената през 1966 г. Междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът „Препоръки, засягащи статуса на учителя”, определян като важно средство за популяризиране на добри учителски практики.