проф.д-р Желязко Христов, дм.

С огромна болка ви съобщаваме, че на 15.09.2010 г., на 62 годишна възраст почина проф. д-р Желязко Христов, д.м. - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България и декан на Факултета по Обществено здраве в Медицински Университет гр. Пловдив.

Загубихме един прекрасен човек и приятел, защитник и борец за човешката правда, който живееше с болките на хората в България и отдаде себе си на една мечта - да направи живота им по-справедлив и достоен.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!


IN MEMORIAM

{pdf=http://knsb-bg.org/pdf/jh_all.pdf|600|800}

Оценката на Конфедерацията на независимите синдикати в България за първата година от управлението на партия Граждани за европейско развитие на България /ГЕРБ/

В понеделник /19. юли 2010 г./ Изпълнителният комитет на КНСБ ще гласува Оценката на Конфедерацията на независимите синдикати в България за първата година от управлението на партия Граждани за европейско развитие на България /ГЕРБ/, с министър-председател Бойко Борисов.
От 13.00 ч. ръководството на КНСБ ще представи Оценката на Пресконференция в централата на синдиката, (пл. Македония 1), залата на 11 ет.

29 септември 2010 г. - Европейски ден на действието

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) организира на 29 септември 2010 г. Европейски ден на действието. Решението за провеждането му се взе на проведения на 1 и 2 юни Изпълнителен комитет на ЕКП. Европейският ден на действието ще се изразява в Евро-демонстрация в Брюксел, Кралство Белгия, както и в други синдикални акции в различни европейски държави. Европейските синдикати ще протестират срещу суровите мерки за изход от кризата, приети от правителствата на много европейски страни, и ще отправят искане плановете за възстановяване да насърчават създаването на качествени работни места и икономически ръст. Евро-демонстрацията е в процес на подготовка и информацията ще се обновява периодично. Шествието ще започне на 29 септември в 13:00 ч. от гара Миди, но маршрутът му все още не е уточнен. Девизът на демонстрацията ще бъде „Не на лишенията. Приоритет за работните места и растежа”. Представители от основните членове на КНСБ и Централата също ще участват в протеста в Брюксел.

КНСБ за новите цени на природния газ, топлоенергията и електроенергията

От 1 юли т.г. предстои въвеждането на нови цени на природния газ, топлоенергията и електроенергията за трето тримесечие на годината.  Към днешна дата исканото увеличение на действащата цена на природния газ от „Булгаргаз” ЕАД е с 29.64%. Днес, 24 юни т.г. се проведе извънредно заседание на НСТС, на което бяха обсъдени възможностите за недопускане на такова шоково ценово увеличение. ДКЕВР ще вземе окончателното си решение на 28 т.м. на свое закрито заседание. Очаква се , успоредно с поскъпването на газа да се повиши цената на електроенергията - средно с около 2 на сто и на топлоенергията – с около 12 -15  на сто.

Ръководството на КНСБ категорично заявява, че не може да приеме такива увеличения на цените на енергоносителите. В разгара на икономическата криза, когато се стремим да ограничаваме ръста на безработицата и поне да запазим покупателната способност на населението, правителството не може да допусне драстични увеличения на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес. Веднага възниква въпросът - какво ще стане след още три месеца и ще може ли изтънялата кесия на българина да поема подобни увеличения на цени всяко тримесечие?

Безпокойство от очертаващите се повишения на цената на природния газ

Днес, 17 юни т.г., на заседание на Консултативния съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, стана ясно, че Комисията ще утвърди нови, чувствително увеличени цени от 1 юли т.г. на природния газ и респективно на топлинна енергия.