lindlass='"temi-625>lindlass='"temi-762>l/ul r" wrap: sdivdlass='"ontainer": < << r" < !-- /MAIN NAVIGATION-->  ssdiv < sdivdlass='"amv-onllapse onllapse always-show: sdivdlass='"minenav-wrap : lindlass='"temi-477 deepr"ndropow)npartnt.>Дйестиlindlass='"temi-606>rКс н нреби-lindlass='"temi-607>lindlass='"temi-608>lindlass='"temi-609>lindlass='"temi-610>lindlass='"temi-611>lindlass='"temi-612>lindlass='"temi-613>lindlass='"temi-614>rКтичс-и-Ё-тl/ul /sli>lindlass='"temi-623 ictive deepr"ndropow)npartnt.>Пес- зна/rКички-новиниlindlass='"temi-698>lindlass='"temi-699 curtnt. ictive>l/ul /sli>lindlass='"temi-700>lindlass='"temi-701>lindlass='"temi-702 dropow)ntsubenu.partnt.>rКо/talindlass='"temi-705>l/ul /sli>lindlass='"temi-706>lindlass='"temi-707>lindlass='"temi-709>l/ul /sli>lindlass='"temi-576>lindlass='"temi-441 deepr"ndropow)npartnt.>Нки м иснин/тт?lindlass='"temi-443>lindlass='"temi-444>lindlass='"temi-445>lindlass='"temi-446>lindlass='"temi-447>lindlass='"temi-448>l/ul /sli>lindlass='"temi-574 dropow)ntsubenu.partnt.>lindlass='"temi-579>lindlass='"temi-600>lindlass='"temi-601>< /ahref="/ttp-//hwwwgwetco.nsb-bg.org/p tКусевин нбунея/tal/ul /sli>l/ul /sli>l/ul ssdiv r <-earchd t3espond: datatxtble""'"span6: datatoale""'"span6: < sslabel> sinputname="aearchdword:did="mo>-earchd-earchdword:dmaxln"gth="200> dlass='"tnput type="text/" size="20" placeholder"Търсене"... /> < < < sdivdid="jatontent=}dlass='"jatontent= span8: datatdefaul="Yspan8: datatxtble""'"span12: datatoale""'"span12>< sdivdlass='"minetontent=} < sdivdid="ystem/tenssge/tonteiner": r" lass='"artilaetead>r" laearixe: < r" < < s-- /Aside--> < saside-lass='"artilaetaside-laearixe: << /uldlass='"ige_: lindlass='"ige_cont_0 "/spandlass='"ige_cthumb> l/ul /spandlass='"ige_cclr: /scpan

Плвинита отртицтнситас тудятнста ннамн/н нреизвждѺт зо 50но сто отнВПно плнтата. Тви обяинреѴ Уреияирт тлно МОТнЖне"и лдЀтно НСБ -Пмн Днитод. Уреита еситвиита оргнзряно туданрениот9 23 мтншвж-и-яне, пеѴднттно син/т енвиетлно гупра ертицт.
Снта ннамн/несннестн ннеянънички- рѶди,нкнт пеѴби,нрви тябтнѽнаѺтли мри-,н бъд нситлне,нринще лдЀтно НСБ ./sp> < < s-- /fooern--> < s-- //Cfooern--> < < < < < < < s/div s-- /ntd temi--> < < < < < < < < r" lass='"artilaetead>r" laearixe: < r" < < s-- /Aside--> < saside-lass='"artilaetaside-laearixe: << /uldlass='"ige_: lindlass='"ige_cont_01> l/ul /spandlass='"ige_cclr: /scpan


Бългея, Плша Грняс енствжтнрѶди нЕС,нкнт сеѴняттмп ер/ло уилчнено о/плт пеѴ пеѺ 2009-2016нвн,н пниев оттвсям 2001-2008нвн. Тви еч нреунно содй-и-ясин/лн нститутн нсодй-ита нфѴеряно рефсъют (П).
ПеѴ пснт7нвнр/лит о/пл (нчененреѴ нфрята еѺ)с нм/лннГрся(с 3,1%),нрѶтия(с 1%),ннея(с 0,9%),нтля(с 0,7%),нр(с 0,6%),нненетаня(с 0,4%),нталя(с 0,3%)./sp> < < s-- /fooern--> < s-- //Cfooern--> < < < < < < < s/div s-- /ntd temi--> < < < < < < < < r" lass='"artilaetead>r" laearixe: < r" < < s-- /Aside--> < saside-lass='"artilaetaside-laearixe: << /uldlass='"ige_: lindlass='"ige_cont_02> l/ul /spandlass='"ige_cclr: /scpan


С мн ннсод н иести.ннички- сцнеен„Бялта г“ рзвттно Есосъю н и не ългеяе ям к бъдтнревне. Тви обяинчс лдЀтно НСБ -Пмн Днитод реѴ реѴентяно ЕЖ-Кв Юке реѴентяно Есодй-и-ясъит Дна/ Туск нсомено естонета ец/ла серано ево еище вБрюен./sp> < < s-- /fooern--> < s-- //Cfooern--> < < < < < < < s/div s-- /ntd temi--> < < < < < < < < r" lass='"artilaetead>r" laearixe: < r" < < s-- /Aside--> < saside-lass='"artilaetaside-laearixe: << /uldlass='"ige_: lindlass='"ige_cont_03> l/ul /spandlass='"ige_cclr: /scpan < < < < < s/div s-- /ntd temi--> < < < < < < < < r" lass='"artilaetead>r" laearixe: < r" < < s-- /Aside--> < saside-lass='"artilaetaside-laearixe: << /uldlass='"ige_: lindlass='"ige_cont_04> l/ul /spandlass='"ige_cclr: /scpan


НСБ -поии/отереитствт ииюч сеѴ реетттно бългскт реѴентствно Еитит, ерѶаи с уд/ нстойет у о/плае.  СеѴ иин/т в реетттно/дължте яб бъдтнииючненъдщетоно уд/, хежонт/лит полти- услвията о уд, ец/лиятнъмпг, Ѐещу кнтоенятнсодй-и-т пофсъюи ниннея.
Тви ст/ ясе / серано цнреѴно нненята о бългскт реѴентствннец Зли с реѴента о НСБ -Пмн Днитод./sp> < < s-- /fooern--> < s-- //Cfooern--> < < < < < < < s/div s-- /ntd temi--> < < < < < < < < < sdivdlass='"oae-childres: < < r" temititle=:r" temititle=:. < III нгес о МП4lin>latitle="5 href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=20><5lin>latitle="6 href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=25">6lin>latitle="7 href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=30><7lin>latitle="8 href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=35">8lin>latitle="9 href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=40><9lin>latitle="10>href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=45">10lin>latitle="СБниа>href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=20><Бниаlin>latitle="Се>href="hindex.php/прес-зона/псички-новини//ntl-news"?limit=5amp;fstart=220><еl/ul < sdivdlass='"ja-sndebar span4: datatdefaul="Yspan4: datatxtble""'"span12: datatoale""'"span12>< sdivdlass='"row: s-- /SIDEBAR 1--> < sdivdlass='"ja-sndebar ja-sndebar-1 span4: datatdefaul="Yspan4: datatxtble""'"span12: datatoale""'"span2>< sdivdlass='"minetsnderbar: /divdlass='"t3-moduae-moduae-"did="Mod296>< < < sdivdlass='"radio: < slabel> < << < << < << < << > ssdiv /sdiv /sdiv /sdiv /divdlass='"t3-moduae-moduae-"did="Mod224>Вички-ноини/lindlass='"temi-589>lindlass='"temi-59 "/ahref="/index.php/псички-новини//ntl-news" tКеждународни новиниl/ul /sli>lindlass='"temi-591>lindlass='"temi-592>lindlass='"temi-688 deepr"ndropow)npartnt.>Виоlindlass='"temi-69 "/ahref="/index.php/пиоprotesti rКететиlindlass='"temi-691>l/ul /sli>lindlass='"temi-593>lindlass='"temi-710>l/ul /sdiv /sdiv /sdiv /divdlass='"t3-moduae-moduae-"did="Mod206> .png" al="Y /> /sp> rel="slternate" < < /sp>/sdiv /sdiv /sdiv /sdiv s/div < s/div < s-- //CSIDEBAR 2--> < s/div < s/div < s/div < /sdiv /scetion > < <