КНСБ-Дискусионна среща "Българското тракторостроене" - Вторник, 4-4-2006

Днес, 4 април 2006 г. в сградата на КНСБ се състоя дискусионна среща на тема: “БЪЛГАРСКОТО ТРАКТОРОСТРОЕНЕ”. В срещата взеха участие Светла Бъчварова – зам. министър на Министерството на земеделието и горите /МЗГ/; Ализан Яхова – зам. изп. директор на ДФ “Земеделие”; Лъчезар Борисов – зам. министър на...

Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ -позиция - национални протестни действия -3-10-2006

П О З И Ц И Я
на
Изпълнителния съвет на Федерация на синдикатите в
здравеопазването /ФСЗ/– КНСБ

Изпълнителният съвет на ФСЗ напомня, че въпреки доказания недостиг на средства за здравеопазване за 2005 г. и настояването ни за адекватно финансиране на болниците за...

Янка Такева-среща Ханс Фликеншилд-Вашингтон - Понеделник, 1-9-2006

Председателя на Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ Янка Такева се срещна с ръководителя на мисията на МВФ за България г-н Ханс Фликеншилд във Вашингтон. Както знаете, срещата бе поискана от г-жа Такева с Открито писмо до г-н Фликеншилд в края на учителската стачка.
На срещата са присъствали...

Първия учебен ден - Сряда, 9-14-2005

Утре, 15 септември 2005 г., четвъртък, в чест на началото на новата учебна 2005 – 2006 година, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ Янка Такева и председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ – Варна Илия Илиев ще посетят СОУ “Гео Милев” в...

ow"> CONTENTter --
iass="pagina"odule-c iридобиame т СиВЗКГалерияГалерия
 • Интервюта
 • ИнтервютаИнтервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • 1 row-3 row-fluid"4 ass="ja-content spa48 1 row-3 row-flt3-module module "main-Mod18
 • endil-на/Сиz отсплws" >ИнтервютаИнтервютаИнтервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • Интервюта
 • Галерия
 • От Ёъt 1 row-3 row-fluid"4 я ass="ja-content spa48 1 row-3 row-flt3-module module "main-Mod182/liass="pagina"odule-
 • Галерия
 • varyсws" >Интервютаиа Ёws" >ИнтервютаГалерия
 • От медиите
 • От медиите
 • Интервюта
 • От Ёъt 1 iass="pagina"odule-c >
  div class="customsss="item-44="31" href="/index.php/прес-зона/всички-н/meон=/a> y(funе...($) {<
  socialdiv class="customss="item-601youtube.com/user/citubuistita/wook.com/CITUBul_blank" rel="float: te"><; padding-te"><: 35px;"k"style="floatyoutube-5-48t"/images/facebook-54/a><;"k"style="floatfacebook-5-48t"/images/facebook-54/a>
  div class="cало<ационален одитоѸк ws" >Оългарскustomss="item-601sbubg.с-lwariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///sbu="/images/facwidth= ageало<"> Новини - Независима синдикалимаедерация на търговията, коопераца it=10омиииато/proryсwцииiат, тув з/>кustomss="item-601nsf-tktkoottp://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///nsf="/images/facwidth=  ageало<"> nВИ<МАи"><">>ks">>>/АЦ><">ks<"> Г> ><><Е ВиеЛ<АР><кustomss="itemnsfebttp://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///nsfebt"/images/f<"> nВИ<МАи"><">>ks">>>/АЦ><">ks<"> Г> ><><Е ВиеЛ<АР>>/acebook-56/a>width=  ageало<"><">>ks">>>/АЦ><а феЕ >Л<<>а фкustomss="itemsindikcy="htc diariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///sindikci="/images/facwidth= ageало<"> Новини - Федерация на Ѳиндикатите в здракustomss="itemfsz="http://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///tziya-na-sindi="/images/facwidth= ageалоини - Национален бранспиндикат "В”кustomss="item-601alen-branshovttp://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///alen-branshov1="/images/facwidth= ageало<">н кustomss="item-601stsb.b://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///ws/411-no="/images/facwidth= ageало<">>>/АЦ><<">ks"> nВИ<МИ<Е "><">> ОТ nеЕ >/<< >кustomss="item-601fnszttp:/и-//wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///visimite-="/images/facwidth= ageало<">>>/АЦ><<">ks"> nВИ<МИ<Е "><">> ОТ РЖnВНОТО УП/АВ/<<">Е И ОРГ><">ЗnЦ><кustomss="item-601fnsduo.com//wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///fsdu="/images/facwidth= ageалоиима синдикалим 3/>ерция на кustomss="item-601nfebhtc /и-//wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///dikalna-ci="/images/facwidth= ageало<"> Новинд Фе - Независи на синдикални орlо рк ции от горското стопанство и дървопреработващата кustomss="item-601fsogsdp.b://wariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///g-na-i="/images/facwidth= alank"style="floatlogosi-nezavi ///h/a> ena="/images/facwi ageало Новиним едерация на независимите синдикални оращцияеработващата кustomss="item-601fnsolp="http://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///ikal="/images/facwidth= ageалоЛ->/<ГАРОа фкustomss="itemsindinalnctrottp://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///atzionalna-fe="/images/facwidth= ageало<"> > им ни - Съюз на българските музикални и ткustomss="item-601ubmdttp://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///a-sayu="/images/facwidth= ageало<"> Новиним едерация на независимите строителкustomss="item-601fnss="http://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///atziya-ni="/images/facwi dth=""customss="item-601itun //.b://wook.com/CITUBulgariaa" target="_blank"style="floatlogosi-nezavi ///nbc-iko="/images/facwidth="40" t r < <<<<<<<<<<< <