Декларация на VI Конгрес на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ

Ние, хората на наемния  труд от системата на ВиК в България, категорично се обявяваме против предложенията на министъра на финансите Симеон Дянков за рязко повишаване на осигурителния стаж и възраст за пенсиониране на работещите в страната, което силно ще затрудни условията за пенсиониране.

КНСБ и КТ „Подкрепа” готвят ефективни стачни действия в БДЖ

На съвместна среща днес, 14.10.2010 г., Ръководствата на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” в БДЖ ЕАД, БДЖ „Товарни превози” ЕООД и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД взеха решение за откриване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове. На фирмено ниво, социалното напрежение е провокирано от неизпълнените ангажименти по Колективния трудов договор в дружествата. Работещите в системата на БДЖ са и против неприемливите предложения на министъра на финансите Симеон Дянков за промени в достъпа до пенсия, които са в остро противоречие със съгласуваното в  преговорите със синдикатите.

Красимир Кръстев бе преизбран за председател на НФТ "Химия и индустрия"

На 1 и 2 октомври 2010 г. в комплекс „Царско село” се проведе VІ-я Конгрес НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ.
В работата на конгреса взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, изп.-секретар Пламен Нанков и председателите и представители на основните индустриални федерации на КНСБ на миньорите, енергетиците,  металоработници, горите и строителството.

„Държавното управление” събира подписката на палатковия лагер на КНСБ

Днес, 27.09.2010 г. представители на Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ информират   гражданите, преминаващи край палатковия лагер на КНСБ, за предлаганите промени в Законопроекта за допълнение и изменение на КСО, който е внесен в Народното събрание. Синдикалистите от ФНСДУО, които събират и подписка с искане Законопроектът да бъде оттеглен, споделят, че не само  хора на средна възраст, но и младите също активно подкрепят подписката.

Социална защита при закриване, преместване и съкращаване на производството в Транснационалните компании /ТНК/

Опитът на Испания, Полша, Литва и България

Председателят на Федерация на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост-КНСБ Славчо Петров изтъкна какви са гарантираните в националните законодателства на Испания, Полша, Литва и България компенсации и обезщетения в случаите на закриване, преместване и съкращаване на производството в ТНК:

Пиратството: Достатъчно означава ДОСТАТЪЧНО!

Кампания на Международната транспортна федерация (МТФ-ITF) и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ (FTTUB) – КНСБ), основен член на МТФ

Ръководството на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ – КНСБ) и лично г-жа Екатерина Йорданова - Председател на СТСБ – КНСБ, член на Изпълнителния комитет на Международната транспортна федерация, Ви призовават да се включите в световната кампания за борба с пиратството „Пиратството: Достатъчно е ДОСТАТЪЧНО”

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании (ТНК) от хранително-вкусовата промишленост

Данните са на база анкети за постигнатото в преговорите между синдикати и работодатели в ТНК от Испания, Полша, Литва и България при съкращение, закриване или преместване на производство и бяха представени от Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ - по време на Международна двудневна конференция, която продължава и на 10.09.2010 г.  в хотел „Дедеман”, София.

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.

Призоваваме металурзите към активни действия срещу промените в КСО

Във връзка с решение № 576 /06.08.2010г./ на МС за изменение и допълнение на КСО, относно промените, отнасящи се до пенсионната система, Координационният съвет на Синдикална федерация ”Металици” реши:

Тристранна среща в МОМН на 24 юни 2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”-КНСБ организират среща, която ще се проведе на 24 юни 2010 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Конферентната зала на МОМН, бул. "Княз Дондуков” 2А с участието на министър доц. Сергей Игнатов, гл.секретар и директор на Дирекция “Висше образование”, председателя на Съвета на ректорите проф. Борислав Борисов и ректори от висшите училища, председателя на Националния синдикат ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева и синдикални  председатели.