Ще ратифицира ли България Конвенция № 188 на МОТ за условията на труд в рибарския сектор?

  • 01

На 28 януари СТСБ бе домакин на среща между европейските социални партньори в областта на рибарството – Европейската транспортна федерация /ЕТФ/ и Европеш, с експерти от  три български ведомства – Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, Министерствто на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, представители на Международната транспортна федерация /МТФ/ и на най-голямата българска рибарска асоциация БГ ФИШ.   Почетен гост бе Бранд Вагнер от Международната организация по труда /МОТ/ към Организацията на обединените нации /ООН/.

Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор

  • 01

Прехвърлянето на собствеността на професионалните гимназии по селско стопанство към общините, прието чрез законови промени, беше грешно решение, с което КНСБ не бе съгласна. Законът вече е факт. Аз обаче отправям апел към министър-председателя г-н Бойко Борисов: Нека, когато искаме да защитим земеделските професионални гимназии, да упражним възможността за единна воля и тогава ще опазим от нечист интерес на местно ниво собствеността им.

Среща на ФНСОЛП с Клуба на ветераните на бивши работници от предприятията на леката промишленост

  • 01

На 15.12. 2015 година, в централата на КНСБ се проведе предновогодишна среща на ръководството на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) с членовете на Клуба на ветераните на бивши работници от предприятията на леката промишленост.

Екатерина Йорданова: „Идеите са ценни, но хората, които ги сбъдват, са безценни”

  • 01

На 5 декември, Международния ден на доброволеца, СТСБ и Фондация „Европейско бъдеще” връчиха десетки почетни грамоти и сертификати на доброволците, участвали активно в събитията организирани от Транспортния синдикат и Фондация „Европейско бъдеще”.

Треперушка Младенова отново бе избрана за председател на НБС „Водоснабдител“

  • 01

На трети декември 2015 г, в „Парк хотел – Москва” се проведе Седмият редовен конгрес на Националния браншов синдикат  - „Водоснабдител”. Огромното мнозинство от делегатите на конгреса гласуваха Треперушка Младенова отново да заеме председателското място и да води Синдиката и през следващите пет години. За зам.- председатели бяха преизбрани Красимир Богоев и Росица Пежгорска, а Евгени Янев е  новият зам.- председател на НБС ”Водоснабдител.

Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България

  • 01

На 30 ноември 2015 г. в гранд-хотел София, зала „София”, се проведе конференция на тема: „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България”.

СТСБ предприема мащабна кампания срещу агресията на работното място

  • 01

По повод Международния ден за премахване на насилието над жени СТСБ предприема мащабна кампания срещу агресията на работното място. Тя е продължениe на усилията, започнали преди година, за създаване на специална Конвенция на Международната организация на труда по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите и Международната транспортна федерация, чийто основен член е СТСБ.

Заедно в защита на Нермин и синдикалните лидери в Либия!

На 8-ми ноември беше направен втори опит за убийството на Нермин Шариф, която в момента е в болница и се възстановява. 
Три жени-синдикални лидери от Либия, обаче нямаха нейния късмет и вече не са измежду живите.

НК “Родолюбие” с активен принос в патриотичното възпитание

  • 01

Приключи двадесет и третото издание на Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. Тази творческа инициатива на Национален клуб “Родолюбие” уме­ло съ­че­та­ва­ учеб­ната и из­вън­к­лас­ната ра­бо­та за пат­ри­о­тич­ното въз­пи­та­ние на подрастващите. Основан през 1992 г. от Михаил Докторов, клубът има ос­нов­ната цел про­буж­да­не и раз­ви­тие на ин­те­ре­са на децата и учениците към бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, бит, кул­ту­ра, ма­те­ри­ал­ни и ду­хов­ни цен­нос­ти, към род­на­та при­ро­да. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.