В МБАЛ “Поморие” учредиха нова синдикална организация

  • mbal-slide1

В началото на април т.г. в МБАЛ “Поморие” бе учредена нова синдикална организация с 33 члена. Тя се вля в редиците на Федерацията на синдикатите на здравеопазването, основен член на КНСБ.

58 души в Монтанско се обучават по проекта "Шанс за работа"

  • Montansko-2

На 13 март т.г. в общините Монтана, Лом и Георги Дамяново стартираха три групи по проекта "Шанс за работа" 2017 г. Три дни по-късно, на 20 март започна дейност още една такава група в с. Георги Дамяново.

Обучаеми по проекта са общо 58 души, които ще придобият професионална квалификация по две направления - "помощник–възпитател" и "озеленител". Четирите групи преминаха и през съответно обучение за придобиване на ключова компетентност "Работа в екип". 

Предвижда се проектът да завърши до 25 март 2017 г. След това част от обучените ще бъдат назначени на трудови договори за срок от три месеца.

Работещите в Капанския ансамбъл с 42 дни платен годишен отпуск

  • Kapanci

Нов КТД бе сключен между СО и ръководството на Капански ансамбъл-Разград. Ансамбълът е изцяло на общинска издръжка. С новият КТД бяха договорени следните придобивки за синдикалните членове:

КНСБ осигури обучение и временна работа на 105 души от Разград

  • Razgrad

Започна обучението на безработни лица по проект „Шанс за работа-2017“ на КНСБ. Проектът е част от НПДЗ за 2017 г. За област Разград са включени общо 105 души, от които 15 младежи до 29 г. и 90 души над 50 г.

Информационен ден за младежи в Монтана

  • montana-5

КНСБ взе участие в информационния ден за младежи, който се проведе на 17 март т.г. в гр. Монтана. Организатори на проявата са Министерството на труда и социалната политика и Бюрото по труда в града. 

  • monRuseitle=

КЀгоиѰботнрахто 1ни дef= веке-о обат о К нивнорине прбѸгет аарбанна беионални нсе ети<а КНСБ. –Ре-о 29 угии нсЀеминанаоѲаеоѵм-вйтае гии нсЀнахтерша КНйтвинатитрсо 29ае ат ия-p>

Прочети още...

К"сет е тНаха отвхрки ро 29и а шор егиит Ѐ ареминаттнов п Ѐ-пмгѳиие и нѰ иткатитр ел-с Ђ ия-лчавелни екечниттррбткбанр иоктивно-з уда и 29вореа рачкЀинтробучмгѲортни дони оуон Врн-тия-рада.и - доавнирОчнитНаха отвхЧеине -ечннфл Јиот аст Р-з йЈши па КН иткатитр ел-с Ђ ия-лчавелни ( вУ).>

Прочети още...

инv class="iteegoild unren 2 v class="itefir itontana" > Кntanaвини - Враготлнад"> > < 2вини - Врд"ef="/ чмин> < 2вини - Ври - ef="/ > 2вини - ВрЀаха отвх> i> i> i>2> i> i> i> i> i> i> i> i> i> i> i> < i> нси-айpan> h3 h> alt="httages/storm --logog" relth=650"264tefht=300"10/> нероеза ал...pan> h3 h> i>мт pa i> alt="httages/stom-sex.icatader>.pnrel="mon>< - < i //ANAV HELPER>